Vítejte na stránkách politické strany VIZE - národní socialisté

Děkujeme za podporu v krajských volbách 2020´

Otázky a odpovědi ke kauze Přísaha a Robert Šlachta

1. Chtěli jste ukrást název hnutí Přísaha?!

Nechtěli jsme a ani nechceme ukrást žádný název ani hnutí. Chtěli jsme poukázat na to, že pan Šlachta zakládá dva měsíce hnutí, zatím co jej propaguje spolu s velkými finančními náklady. Hnutí ale ani po dvou měsících nezaložil (jak je díky našemu návrhu na registraci patrné) a obešel tím limity finančních nákladů na kampaň, kterou stanovuje zákon. Zároveň se tím vyhnul transparentnímu účetnictví a zveřejňování sponzorských darů, přesně tak, jak jej stanovuje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Zůstáváme stále tím, čím jsme tedy VIZE - národní socialisté.

2. Založili jste tedy hnutí PŘÍSAHA?

Žádné hnutí jsme nezaložili. Podali jsme návrh, stejně tak, jako může podat návrh kterýkoliv občan České republiky starší 18ti let a způsobilý k právním úkonům. Bylo jen otázkou času, kdo to udělá. S týmem profesionálních poradců, marketérů a jiných, s finančním kapitálem rozměru Šlachtova hnutí, je zkrátka nemožné, aby někdo neznal zákony, které se pojí s fungováním politických stran a hnutí, nebo zákona o volbách. Jako demokratická a pro národní strana, se tak obáváme případné snahy obcházet veškeré formální náležitosti, které se spolu se slušnou politikou pojí. Naší snahou proto nebylo zakládat hnutí, když máme své vlastní, ale upozornit na tento problém tak, aby se mu dostalo náležité pozornosti. Samotnou značku PŘÍSAHA si tak díky našemu návrhu na registraci a ne přímo samotné registraci, bude moct založit pan Šlachta, či případně někdo jiný.

3. Kolik jste sebrali podpisů?

Nesebrali jsme ani jeden podpis, protože jsem ho nepotřebovali. Ministerstvo vnitra nás tedy následně vyzvalo k doplnění petice, na což jsme nereagovali, neboť ke dni podání návrhu jsme zároveň vydali tiskovou zprávu tj. dne 13.3.2020 na což nikdo nereagoval. Jakákoliv strana včetně médií se mohla k dané záležitosti vyjádřit. Kromě Parlamentních listů však nikdo neučinil, přičemž právě Parlamentní listy o dané problematice informovali jako jediní a poprvé už dne 13.3.

4. Co tedy jako podle vás měl pan Šlachta dělat?

Nám přijde spravedlivé a fér, kdyby se pan Šlachta po sebrání 1000 -2000 podpisů přihlásil na Ministerstvo vnitra a zaregistroval si politické Hnutí Přísaha a dále se registroval u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí jako subjekt, který bude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dále by zveřejnil své dárce ve výši darů, které již nyní přesahují dva miliony korun tj. včetně příjmení jména a data narození dárce, tak jak to musí dělat ostatní strany. Pokud pan Šlachta mluví o slušnosti, poctivosti, cti a podobně (což považujeme za správné), měl by i dodržovat zákony, protože politici mohou obnovit důvěru občanů v politiky pouze tehdy, pokud jim budou sami příkladem. Je zajímavé, že nyní pan Šlachta prohlásil, že sebral podpisy za jednu noc a zaregistroval hnutí nové. Proč to přesně takto neudělal hned? Proč to tedy trvalo dva měsíce?

5. Jiné strany to ale také neplní - tedy to, co popisujete.

To je možné, že některé jiné strany to neplní. Důležité ale je, že pan Šlachta tvrdí, že zakládá hnutí na těchto základních principech: slušnost spravedlnost ... Pokud něco tvrdím, tak si za tím také musím stát a nedělat pravý opak.

6. A co budete tedy dělat dál?

My jsme poukázali na neférové jednání pana Šlachty a veřejnost to nějakým způsobem zaznamenala. Rozhodli jsme se proto celou věc postoupit příslušným úřadům k prošetření, a je na nich jak se k dané záležitosti postaví a zda došlo z jejich pohledu k porušení zákonů. Teď to spadá do jejich kompetence.

7. Budete kandidovat do Poslanecké sněmovny jako Přísaha?

Zcela určitě nebudeme kandidovat a zcela určitě nebudeme používat žádný název Přísaha.

8. Nešlo to udělat jinak? Proč jste neupozornili pana Šlachtu jinak?

Poukazujeme na jeho trochu "ohnuté" sdělení, že jsme mu napsali dopis, kde jsme ho vydírali. Kdybychom ho opravdu vydírali, tak by přeci jako bývalý policista podal trestní oznámení za vydírání. Což neudělal - čili to je nesmysl. Chtěli jsme jediné, aby přiznal, kdo mu opravdu přispěl na kampaň, aby vše bylo transparentní jak to dělají i jiné strany, které například hospodaří jen s tisícikorunovými částkami, a také plní všechna zákonná opatření, které pan Šlachta svým jednáním obchází.


30. března 1897 začala se psát historie národně sociální v Čechách

Dnes před 124 lety, po vypracování seznamu dělnických důvěrníků podle oborů, bylo 30. 3. 1897 rozhodnuto o svolání první schůze do Staroměstské radnice na den 4. dubna téhož roku, kde byl František Kváča zvolen prvním předsedou českých dělníků a čímž se také počala psát historie národní strany dělnické. Kdo ale byl František Kváča se velmi opomíjí. Přidám proto jen malou vzpomínku z mysli tajemníka strany J. Klečáka: "Celý svět obdivoval vzdělanost českého dělníka, který...k německým delegátům mluvil německy a ostatním zástupcům jednotlivých národností plynně francouzsky."Bohužel František Kváča záhy po založení strany umírá (10. ledna 1899). Jeho hnutí však žije dál a stranu přebírá J. V. Klofáč, který ji dovede do rakouského parlamentu a pak do Československého...Napsali o nás...

14. března 2021 ve 14:00 hodin se u pomníku prezidenta E. Beneše na Loretánském náměstí v Praze konalo pietní shromáždění představitelů některých vlasteneckých stran k 82 .výročí německé okupace

Shromáždění zahájil Karel Janko, předseda České strany národně socialistické 2005. Po jeho projevu vystoupil Jaroslav Král, předseda strany Národní socialisté. Přítomni byli také Jan Vondrouš, předseda strany Vize - národní socialisté a Ogňan Tuleškov, předseda Křesťansko-sociálního hnutí a vydavatel Českých národních listů. Úvodní část naší hymny a dvě další melodie zahrál na dudy Ivan Fabián, místopředseda ČSNS 2005 a člen Českobudějovického dudáckého sdružení. Průběh pietního aktu natáčela TV Raptor. Text projevu Jaroslava Krále uvádíme v plném znění.
více na:

https://www.novarepublika.cz/2021/03/14-brezna-2021-ve-1400-hodin-se-u.html?spref=fb&fbclid=IwAR30CcNwAMouKJJk7C3Zn3ewzvaU7nW6CgcUUx0felPI_gHaGsYnWZCXPJM

Aktuality na našich webových stránkách 

Jsme státotvorní! Oslovili jsme premiéra...

předseda vlády ČR

Ing. Andrej Babiš

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,

Praha, 118 00

Věc: žádost o prodloužení lhůty k podání výroční finanční zprávy pro politické strany a politická hnutí dle zákona 424/1991 Sb. §19h, odst. (1) ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane premiére, a předsedo politické strany,

dovolte mi, abych Vás tímto požádal o prodloužení lhůty k podání výroční finanční zprávy pro politické strany a politická hnutí dle zákona 424/1991 Sb., §19h, odst. (1), který stanovuje termín 1. dubna o lhůtu jednoho měsíce, tedy do 1. května 2021.

Odůvodnění:

Z důvodu nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu a následných opatření, které mají dopad na celou společnost, dochází k útlumu veškerých aktivit a to jak ekonomických tak společenských. Takové utlumení má dopad nejen na ekonomické subjekty, ale také na ty, které zajišťují např. právní, poradenský nebo auditorský servis právnickým subjektům, mezi které se řadí i politické strany a politická hnutí. Zároveň je nutné konstatovat, že v rámci politického systému České republiky je registrováno cca. 250 politických stran a politických hnutí, přičemž jen nepatrná část z nich má placený stranický aparát, je financována ze státního rozpočtu, nebo je zajištěna tak, že si může dovolit chod ekonomiky a administrativy zajistit i v těchto těžkých časech.

Má žádost vychází i z tiskové zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí z loňského roku ( přesněji 17. 4. 2020 ), kdy tento Úřad konstatuje, že k datu 1. 4 .2020 nepředložilo výroční finanční zprávu, nebo předložilo neúplnou - celkem 103 politických stran a politických hnutí z celkového počtu 241. To je přes 42% všech a toto číslo považuji za velmi nešťastné. Pravděpodobně mohlo být nižší v okamžiku, kdy by i loni nedošlo k nastartování oné zrádné nemoci, se kterou se potýkáme do dnešních dní.

Svou žádost podpořím ještě jedním argumentem: mnoho politických subjektů se bude zcela jistě příští rok účastnit komunálních voleb. Jsou mezi nimi nejrůznější sdružení nezávislých kandidátů, hasičů a těch, kteří politiku nedělají z důvodu ekonomických. Nebo z důvodu působení v rámci celostátní politiky, nýbrž z důvodu zachování funkčnosti jednotlivých malých obcí, které mnohdy již tak stojí na pokraji zániku. Pokud takovým lidem budeme sypat sůl do jejich občanských aktivit, které provádí na úkor volného času a v zájmu společnosti, pokud je budeme týrat prostřednictvím Úřadu pro dohled nad hospodařením politických strana politických hnutí, který si vybíjí jen vztek pro svou neschopnost na malých politických stranách, pak bude muset o to více státní správa zasahovat tam, kde prostě nebude vůli komunální volby vůbec pořádat.

Ano, je mnoho politických stran a hnutí. To ale patří k českému národu a snaha měnit takové věci silou, povede jen k vnitřní neochotě podílet se na správě věcí veřejných. Sám jste předsedou strany, kterou jste na začátku bohatě sponzoroval. Jiné strany a hnutí neměly takové štěstí. Přesto vytváří podhoubí, které je v rámci společenských aktivit nepostradatelné, protože z každé malé strany může být jednou velká stabilní strana a naopak.

Dovolte mi proto pane premiére, a kolego předsedo, abych Vás tímto požádal o odsouhlasení navrženého Usnesení vlády České republiky, kdy Vláda ČR prodlouží v souladu s nouzovým zákonem termín pro odevzdání výroční finanční zprávy o jeden měsíc tedy k datu 1. května 2021, neboť toto mám za odůvodněné. Je jen škoda, že s podobnou iniciativou není schopen přijít Úřad shora uvedený, který nás stojí tolik finančních prostředků.

S pozdravem a poděkováním

Team VIZE - národní socialisté

Napsali jsme panu Šlachtovi...

Vážený pan

Robert Šlachta

Spolek,NAPŘÍMO, z.s.

Šumická 688

691 23 Pohořelice

Věc: sdělení o podání návrhu na registraci politického hnutí.

Vážený pane Šlachto,

dovolte mi, abych Vás oslovil jménem politické strany VIZE - národní socialisté a to z důvodu Vašich současných politických aktivit, které s rozpaky sledujeme.

Jak jsme z médií zjistili, dne 27.1. 2021 jste představil svůj projekt Přísaha, se kterým se chystáte kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR letos na podzim. Inu, proč ne, jen nás trochu znepokojilo, že "zakládáte" politické hnutí a přitom vše registrujete na nějaký zapsaný spolek NAPŘÍMO, z.s. Ale proč ne. K tomu jistě máte své důvody. V rámci svého vystoupení ze dne 27.1.2021 zároveň vyzýváte, aby se k Vám přidali i jiní lidé z jiných stran. I to je jistě nápad dobrý. Nicméně Vám bohužel musím sdělit, že se k zcela jistě nebudeme přidávat. A nyní kroky které nás k tomu vedou:

 • je 10. března 2021 a Vy jste ohlásil pevné odhodlání kandidovat do Poslanecké sněmovny dne 27.1. 2021. Když vezmu v úvahu, že založení transparentního účtu, který uvádíte na stránkách, kam Vám mohou posílat podporovatelé peníze, pak je to dokonce 7. 1. 2021. Tak tedy od tiskové konference je to již 45 dní, od založení účtu, tedy dalšího Vašeho prokazatelného odhodlání kandidovat, je to dokonce přes 65 dní, co tuto informaci máte. Jak jistě víte (a můžeme se jen dohadovat kolikrát jste v rámci svého předešlého zaměstnání sděloval například chybně parkujícím řidičům: že neznalost zákona neomlouvá), došlo k vyhlášení voleb prezidentem republiky již na konci roku 2020. Tedy je povinností kandidujících stran a politických hnutí se řádně registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Pokud vezmu v úvahu, že ještě hnutí nemáte, pak nerozumím tomu, proč jste se do dnešních dnů sebe, nebo Váš spolek NAPŘÍMO, z.s. nepřihlásil ke shora uvedenému Úřadu. Povinnost být registrován mají samozřejmě také tzv. třetí osoby. Uvážíme-li, že jste v rámci volební kampaně, která již běží, utratil za propagaci bezmála 1.700.000,-Kč, což skutečně není malá částka, toto jste řádně se nepřihlásil a obcházíte tak samotný zákon o politických stranách a politických hnutích. Pak musím konstatovat, že Vaše jednání je skutečně vůči jiným politickým stranám a politickým hnutím nekorektní, nespravedlivé a podlé. Nabízí se otázka: Takto hodláte dělat politiku?!
 • Již od 27. března horečně sdělujete kolik jste nasbíral podpisů pod petici žádající založení občanského hnutí (nikoliv politického jak má být v souladu s § 6 zákona 424//1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) do dnešních dnů jich máte prý dokonce 15000 (slovy: patnáct tisíc). K tomuto číslu Vám samozřejmě velice GRATULUJI a mohu se zeptat cimermanovsky, není to málo Antone Pavloviči? Když stačí pouhých 1000 podpisů?... Nezlobte se na mne, ale ve Vašem jednání vidím spíše snahu o obcházení právě řečeného zákona o Sdružování v politických hnutích a politických stranách a zákona o volbách do Poslanecké sněmovny. Vy prostě záměrně prodlužujete dobu, po kterou nemáte registrované hnutí, abyste tak velmi lišácky cpal peníze do předvolební kampaně, které ale nebudou vykázány v rámci onoho stropu 90 milionů pro volby do PS PČR. To je můj názor. Nebo proč jste tedy po tisíci podpisech nezaregistroval hnutí a neděláte vše transparentně, tak jako to může dělat dalších 21 politických stran, politických hnutí a koalic, které se řádně k úřadu přihlásili a musí tak u všech dárců nad 1000,-Kč evidovat řádnou smlouvu o daru, musí na stránkách zveřejnit jméno dárce, datum narození a adresu. Čeho se bojíte, když Vám na transparentním účtu přistávají částky 10 - 20 tisíc přes platební brány, které jsou anonymní? Máte k nim řádné a transparentní smlouvy? Proč obcházíte zákon? Dělal jste to také, když jste byl ten spravedlivý a u Policie ČR honil ty zlé?
 • Proč soustavně mlžíte a někde záměrně uvádíte, že je založené hnutí, někde občanské hnutí, atd. Proč jsou rozpory v Petičním archu, který máte na stránkách www.prisaha.cz a na formuláři, které dává Ministerstvo vnitra jako vzor pro petici, kde je jasně uvedena citace zákony tedy, že občané vyslovují vůli podle Zákona 424//1991 Sb. odst. 6) ve znění pozdějších předpisů, což vy na svém petičním archu uvedeno nemáte vůbec? ...Nepřijde vám to klamné a zavádějící?

Abychom v rámci veřejnosti celou věc ozřejmili a stala se přehlednější, podali jsme Ministerstvu vnitra, úseku sdružování oficiální návrh na registraci politického hnutí Přísaha dne 8. března 2021. Nehodláme nějakým způsobem parazitovat na nějaké značce, ani ji snad někomu brát. Jen nás zaráží a uráží, že někdo, kdo se pohybuje v oblasti společenských záležitostí a politiky prakticky soustavně, dělá takovéto podivné kroky. V případě zájmu a v případě, že tyto kroky ozřejmíte, jsme ochotni v rámci přípravného výboru prakticky ihned učinit nezbytné kroky ke změně vedení v rámci námi podaného návrhu.

Pokud však již jste sám registraci podal, nějak v tajnosti, bez vědomí veřejnosti, pak samozřejmě nás Ministerstvo zcela jistě uvědomí, neboť nemohou existovat dvě stejná hnutí s podobným názvem a my svůj návrh samozřejmě stáhneme.

S pozdravem

Bc. Jan Vondrouš

VIZE - národní socialisté

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spolupráce s aktivitami kolem poslance Volného pro nás není možná!

V průběhu posledních dní se v médiích rozšířila informace o iniciativě pana poslance Volného, jehož snahou je dát dohromady všechny "vlastenecké" a "pro-národní" hnutí s cílem kandidovat společně v rámci jednoho uskupení ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na podzim tohoto roku. Vzhledem k tomu, že pan poslanec jmenoval v rámci své tiskové konference několikrát i národní socialisty, cítíme potřebu se k dané věci vyjádřit. K této výzvě se my politická strana VIZE - národní socialisté rozhodně nepřipojíme. A níže uvádíme důvody, které nás k tomu vedou:

 • způsoby jednání a chování samotného poslance, který vědomě ohrožuje druhé osoby v rámci proti coronavirových opatření jsou pro nás neakceptovatelné a těžce za hranou. Byť sami nesouhlasíme s restrikcemi, které jsou pouze likvidační pro ekonomiku, neznamená to, že budeme veřejně ohrožovat lidi, kteří s našimi názory nesouhlasí např. v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Nevíme, zda se jedná ze strany pana poslance o čistý nerozum, nebo jen o snahu se zviditelnit, každopádně tyto kroky VELICE ODSUZUJEME.
 • vzhledem k tomu, že má celou tuto záležitost zašťitovat Česká Suverenita paní exposlankyně Volfové, tedy strana, za níž kandidoval odsouzený MUD. David Rath, je pro nás naprosto nepřijatelným faktem. David Rath byl usvědčený několika soudy jako korupčník a politická strana, která se nestydí takového člověka kandidovat nemá pro nás ani nejmenší potenciál pro spolupráci.
 • Způsob mediální prezentace v rámci posledních voleb do Evropského parlamentu (opět s mediálním představením MUDr. Davida Ratha) nás pouze přesvědčují, že se nejedná o národní uskupení, ale nacionalistické, vyvolávající strach a nenávist, která je spojená s korupcí v podobě osob, jež je představují.
 • Cíl uskupení Volný blok - Česká suverenita, chápeme jako záležitost jedněch voleb. Nejedná se tedy o dlouhodobou politickou práci na tvorbě programu, budování strany, ale snaze vycítit příležitost a v podstatě parazitovat na volbách jako takových s cílem pravděpodobně dosáhnout na odměnu za hlasy při překročení 1,5 %. Takovou politiku ale odmítáme.

Politická strana VIZE - národní socialisté bude pravděpodobně kandidovat jako samostatné uskupení s cílem maximálního rozšíření povědomí o této straně vzhledem k blížícím se komunálním volbám v roce 2022.

S pozdravem

VIZE - národní socialisté


28. říjen není svátkem bez krve...

   Státní svátek, který se slaví v České republice dne 28. října, je v médiích často reprodukován, jako den, kdy nedošlo k žádnému krveprolití. Bohužel, většina médií, které tento názor zastávají, nebo slepě přebírají od ostatních - nemá pravdu.

   Svátkem 28. října si připomínáme především vznik Československé republiky a vyhlášení samostatnosti v Praze. Ano pokud budeme hovořit o Praze, pak skutečně v rámci tohoto dne nikdo nebyl zraněn. Nicméně právě Československo vzniklo především díky československým legiím ve Francii, Rusku a Itálii. Každá z těchto legií se tedy i onoho dne 28. října 1918 účastnila bojů a v rámci jednotlivých frontových operací samozřejmě docházelo o k úmrtím. Pokud tedy hovoříme o vzniku Československa dne 28. října 1918, pak musíme hovořit i o prvních padlých toho dne, kdy především v legiích pokládali život lidé za Československo ještě před jeho vznikem. Všem těmto padlým patří naše vzpomínka.

   Svátkem 28. října se ale také rozumí výročí nepokojů v rámci Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. Nebyl to jen Jan Opletal, který podlehl zraněním o několik dní později. Byl to také dělník Václav Sedláček, kterého usmrtil projektil už toho dne 28. října 1939.  Jeho pohřeb musel být proveden v tichosti a za přísných bezpečnostních opatření německé tajné policie - Gestapa. I jemu patří vzdát hold! Co je důležité, že tedy tento svátek se velmi úzce prolíná se 17. listopadem, který byl po těchto událostech (pohřeb Muc. Jana Opletala a uzavřený vysokých škol) uznán jako Mezinárodní den studentstva.Aktuální vyjádření ke kauze ministra zdravotnictví

   Vedení politické strany VIZE - národní socialisté se ostře vymezuje proti jednání čelních představitelů našeho státu. Jednání ministra zdravotnictví a předsedy poslaneckého výboru hnutí ANO 2011 pana Jaroslava Faltýnka se nedá nazvat ničím jiným, než pohrdáním občany České republiky. Každý politik by měl jít příkladem a ve věcech, které sám nařídí dbát na jejich dodržování maximálně odpovědně nejprve u sebe a svých blízkých. To, že se čelní představitelé politického hnutí ANO 2011 setkávají v uzavřených restauracích a to, že pak následně na veřejných prostorách nerespektují svoje vlastní vládní nařízení podporovaná Poslaneckou sněmovnou - je naprosté politické a morální selhání nejen těchto jedinců, ale celého politického vedení této země. I kdyby byl pan ministr Prymula sebe větší odborník na zdravotnictví, jako politik a morální představitel tohoto státu selhal a není možné jej jako ministra nadále akceptovat. V případě, že jej prezident republiky pověří dalším vedením Ministerstva zdravotnictví a to i přes odpor a návrh na odvolání samotným premiérem České republiky bude znamenat, že morální aspekty jsou jak pro hnutí ANO 2011, tak pro prezidenta republiky, pouze trhacím kalendářem. Jak k tomu však potom přijde oněch spodních deset milionů, kterými se prezident v minulosti tolik zaštiťoval?

   Zároveň vyzýváme občany České republiky, aby i přes šlendrián, který nám naši hlavní představitelé státu předvádí, dodržovaly nařízení a opatření, která mají zmírnit krizovou situaci, která vzniká šířením onemocnění COVID - 19.

Děkujeme

VIZE - národní socialisté


Poděkování voličům

Vážení voliči Ústeckého kraje,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za každý hlas! I když to pro nás byly první volby a poslední místo, ukázali jsme, že jsme tady. Výsledek zcela jistě zhodnotíme i v rámci sjezdu, který se nyní chystá, kdy bude i nutné nastínit další pokračování. Nicméně i těch 246 hlasů nás zavazuje k pokračování a budování strany.

Ještě jednou děkujeme, buďte s námi!

VIZE - národní socialisté

Rozhovor s lídrem

Pravděpodobně poslední rozhovor s našim lídrem do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje pro server naseustecko...
https://naseustecko.cz/kriticka-slova-vondrouse-politicky-debakl-kraj-naprosto-neobstal/

Kritická slova Vondrouše: politický debakl, kraj naprosto neobstál

01. 10. 2020

Ústí n. L. - V čase předvolebním dala redakce Naseustecko.cz prostor kandidátům na hejtmana, aby se vyjádřili k pěti či více stejným otázkám. Dalším politikem, který nám zaslal odpovědi byl lídr politické strany Národní socialisté Jan Vondrouš.

Jaká máte témata pro krajské volby?

Tak prvním je zcela jistě bezpečnost, kdy stejně jako téměř většina obyvatel Ústeckého kraje tuto oblast vnímáme za prioritní. Vedle pouštění strachu z uprchlíků však nabízíme i řešení, kdy jedním z našich cílů je například navýšení počtu pořádkové policie. Policie ČR je z hlediska náboru v přijímání nováčků poměrně úspěšná. Díky krizi a jistotě státních výsluh přichází do řad Policie více lidí. Chceme, aby právě nejvíce těchto nově příchozích bylo dislokováno v našem kraji.

Co dále byste nabídli voličům?

Chceme obnovit nemocnici v Lounech, zachovat nemocnici v Rumburku. Je třeba zkvalitnit dostupnost zdravotní péče celkově a snížit dojezdovou vzdálenost LZS (Letecká záchranná služba, pozn. Autora) například v Krušných horách. Máme tu čerpání dotací, které chceme navýšit nejen z hlediska investic, ale také například z hlediska podpory spolupráce se zahraničními partnery. Důležitým bodem je také doprava a samozřejmě ochrana a péče o kulturní a historické památky včetně podpory cestovního ruchu.

Volební preference prostřednictvím stránek facebook jsou pro nás optimální!

Jedním z volebních průzkumů, který nám připisuje více jak 6% (přesněji 6,16) je facebook. Vzhledem k tomu, že každý může ze svého profilu hlasovat jen jednou, tak v rámci voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje získala kandidátka číslo 23 - VIZE - národní socialisté pěkné hodnocení ve výši 6,16%. Nic se nesčítalo jako u volebních potenciálů objednaných Českou televizí, ani se nic neplatilo, jako u dalších jiných agentur. I když jsou výsledky takové jaké jsou, nám sluší poděkovat všem, kteří nám dali svůj hlas! Děkujeme!Rozhovor na youtube o tom, jaké problémy mají dobrovolní hasiči v rámci Ústeckého kraje a co vlastně všechno dělá naše kandidátka Vlasta Kaulerová


Rozhovor na youtube o tom, co je národně sociální politika s trojkou kandidátky VIZE - národní socialisté pro Ústecký kraj Mgr. Petrem Leníkem


 

Krátké video k volbám

Podívejte se na našem kanálu youtube na krátké video a zkuste uhodnout všechna města Ústeckého kraje, které se ve videu přehrají. Odkaz naleznete na stránce níže.

Rozhovor s Mgr. Šárkou Holubovou, dvojkou kandidátky VIZE - národní socialisté na téma školství a první den školy...

Jaký byl tvůj první den ve škole 1. září?

Den probíhal v normálu. Děti mohly jít poprvé do školy v doprovodu 2 osob, s rouškami.

Nepanoval žádný zmatek a pro mě to byl každý jiný pracovní den.

více na www.vizens.cz/volby2020/

O jednoho Mgr. na kandidátce víc...

Od 3.9.2020 máme o jednoho kandidáta s titulem Mgr. na kandidátce víc. Ptáte se, jak je to možné, když kandidátní listiny bylo možné upravovat jen do 6. srpna 2020?
Je to jednoduché: dnes již Mgr. Šárka Holubová dokončila úspěšně dnem 3.9.2020 státní zkoušky a obhajobu diplomové práce, čímž se stala Magistrou.

A my jí gratulujeme!

Team VIZE - národní socialisté

Účetnictví pana Šlachty?

Z hlediska volební kampaně mají kandidující subjekty povinnost tři dny před konáním voleb sdělit jména svých dárců. U darů nad částku 1.000,-Kč musí tyto subjekty uzavřít mezi sebou darovací smlouvu. Docela by mne zajímalo, jak pak "spravedlivý" Šlachta uzavřel smlouvu na částku 10.000 s Petrem Eliasem, který stranu obdaroval 5.5.2021 a narodil se 17.1.2021. U podpisu takové smlouvy bych chtěl být! ... Chápu, že administrativní chyba se stát může, ale když pan Šlachta vydává takové finanční částky na notáře v rámci svého sjezdu, tohle by se pak stávat prostě nemělo.

/JV/


Nejstarší strana slaví sjezdem...

Sjezd sociální demokracie ukázal hlasovací mašinérii, kterou předvedl Martin Bursík na sjezdu strany zelených v Teplicích v roce 2008. Tomáš Petříček sice prohrál a bylo jasné, že prvním místopředsedou se pak stane Onderka. Nicméně přizvat ke spolupráci alespoň někoho z týmu Tomáše Petříčka by bylo hodné politika celostátního významu. Jan Hamáček ale zahrál spíše válcovací hru, která mu přinese u druhé části sociálních demokratů jen jediné: absolutní nechuť angažovat se před volbami v jakékoliv kampani. Strana tedy nejde z 5 na 3, ale ze 3 na nulu, stejně tak jako udělal Martin Bursík v roce 2009 pouhé dvě procenta. Pokud to podepře Jan Hamáček stejnými kroky jako Martin Bursík - tj. vyhazovem Petříčka z postu ministra (I Martin Bursík vylučoval), pak se skutečně může nazvat hrobařem sociální demokracie.

Pro sociální demokraty to bude znamenat jediné. Vytvořit pevné jádro, které přečká těžké časy. Odejít z Poslanecké sněmovny není hanba. Hanba by byla se tam nevrátit. Nicméně po propadu přijdou jiní "šíbři", kteří mají zálusk na něco jiného - a to majetek ČSSD, který tvoří Lidový dům, Střelnice v Hradci Králové atd. Úkolem těch opravdových sociálních demokratů tak nyní, kdy je evidentní, že se nesjednotí ani sami, není Poslanecká sněmovna, ale udržet majetek, pustit se do tvrdých příprav v rámci komunálních voleb 2022 a nedopadnout s majetkem jako národní socialisté.

Tisková zpráva k dnešnímu vyjádření pana Roberta Šlachty

   Dnes 31.3.2021 vyšlo v médiích několik zpráv o nutnosti přeregistrování politického hnutí PŘÍSAHA pana Roberta Šlachty. Dle jeho vyjádření to bylo způsobeno dřívější registrací hnutí se stejným jménem, jež učinili lidé z politické strany VIZE - národní socialisté.

Vedení politické strany VIZE - národní socialisté se pozastavuje v první řadě nad tím, že o této záležitosti informují média až dnes tj. 31.3.2021 přičemž tisková zpráva o těchto našich krocích vyšla již 13. 3. 2021 a byla dána na vědomí médiím prostřednictvím České tiskové kanceláře ve stejný den. Jsme rádi, že přestože jsme se snažili danou situaci otevřít sami již téměř před 14 dny a média na to nereagovala, byla tato záležitost otevřena prostřednictvím aktivit pana Roberta Šlachty dnešního dne.

Robert Šlachta se pozastavuje nad tím, že jsme zaregistrovali politické hnutí před podáním jeho návrhu a že jsme mu tím sebrali jeho značku. Pravdou je, že jsme podali návrh na registraci politického hnutí Přísaha, tak jak jsme informovali již 13.3.2020. Nicméně je rozdíl mezi samotným návrhem, který může podat každý - a řádnou registrací, ke které v případě pana Šlachty mohlo dojít bez sebevětších problémů, kdyby dodržoval zákon o volbách do Poslanecké sněmovny.

Návrh z naší strany byl podán z důvodu zjištění skutečného stavu situace kolem aktivit pana Šlachty, neboť evidentně od 27. ledna 2021 se veřejně přihlásil k úmyslu kandidovat do Poslanecké sněmovny, ale nebyl registrován ani jako politické hnutí, ani jako politická strana či tzv. třetí registrovaná osoba a přesto vede politickou kampaň prostřednictvím venkovní reklamy i prostřednictvím sociálních sítí, bez kontroly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a v hrubém rozporu se zákonem o volbách do Poslanecké sněmovny.

Volební zákon říká jasně, že na volby do Poslanecké sněmovny mohou strany utratit v kampani maximální výši 90 milionů korun (dále jen Zákon o volbách do Parlamentu č. 247/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 16c bod (2) - výdaje na volební kampaň). Dále je kandidující strana, politické hnutí, koalice nebo tzv. třetí strana, která se hodlá zúčastnit volební kampaně, povinna přihlásit se u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zároveň je nutností vést transparentní účetnictví, včetně transparentního účtu a sdělení o dárcích ve formě jméno - příjmení - datum narození nebo IČ a výši daru. Ani jednu z těchto podmínek na rozdíl od jiných politických stran a hnutí Robert Šlachta nesplnil, přestože prokazatelně věděl že kandidovat bude, čímž daný zákon obešel.

Pan Robert Šlachta deklaruje své hnutí na základě cti, morálky, čestnosti a poctivosti, což je naprosto správné. Přesto první věc, kterou on a jeho kolegové udělali, je porušení volebních pravidel a Zákona o politických stranách a politických hnutích č. 242/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o volbách do Parlamentu ČR 247/1995 Sb. jak již bylo zmíněno. Politická strana VIZE - národní socialisté je toho názoru, že dochází nejen k porušení zákona, ale i k porušení morálních principů. Nejde na jedné straně mluvit o poctivosti a na druhé se hned na poprvé dopustit přečinu zákonné i morální povahy.

Naším cílem nebylo si přisvojit jakoukoliv politickou značku včetně Přísahy o kterou usiluje pan Robert Šlachta. To lze v první řadě dokázat tím, že máme svou vlastní, tedy VIZE - národní socialisté. Dále tím, že jsme o celé situaci informovali tímto provokativním způsobem, aby naše volání o nezákonném jednání nezapadlo v korupčním prostředí a mělo politický dosah včetně dosahu na veřejnost, který poslouží k transparentnosti pana Šlachty. Šlo nám tedy hlavně o prostý fakt, že je rozdíl mezi tím, co kdo říká a tím, co dělá.

Vzhledem k tomu, že se nám povedlo upozornit na naše obavy z protizákonného jednání a naše úsilí tedy mělo mediální dosah i zájem veřejnosti, rozhodli jsme se celou záležitost postoupit příslušnému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí k dalšímu projednání.

Výbor VIZE - národní socialisté

Proč se nepřihlásím k Evropské národnosti!

aneb z blogu předsedy strany na www.idnes.cz

V současné době někteří politici veřejně agitují za přiznání se k jakési Evropské národnosti. Tomuto jejich počinu nerozumím a zdá se mi spíše jako obyčejná zlodějina.

V rámci politologie a historie hovoříme o dvou přístupech k definování národů, potažmo národních států. V politických vědách je toto charakterizováno publikacemi například prof. Miroslava Hrocha, v rámci historie se těmito tématy zabýval zase profesor Robert Kvaček, jeden z předních odborníků na naše novodobé dějiny. Pokud se tedy chci přihlásit k nějaké národnosti a přiznejme si, že tato volba je čistě dobrovolná, jaké by měly být ony mantinely, vedoucí k takovým rozhodnutím?

První pojetí vychází spíše z anglosaské oblasti, kde je národ chápán jako společenství lidí žijící v rámci jednoho ohraničeného prostoru pod jednou vládou, spojenou jedněmi zákony a prostor v nichž tyto zákony mají platnost. S takovým pojetím nemají problém Francouzi, Španělé nebo již z Evropské unie odešlí Britové. Je to poměrně jednoduché vymezení: jedna hlava, nebo jedna vláda chceme-li a jedny zákony. Pokud bych se tedy měl přihlásit podle této teze k Evropské národnosti, pak mi chybí všechny atributy tohoto vymezení. Hlavou národa, byť k němu mohu mít jakýkoliv vztah, je pro mou osobu stále ještě prezident republiky. Hranice, ty geografické si v rámci České republiky také dokážu jasně představit a vymezit. Kdybych ale měl říct, že jsem evropské národnosti, jaké bych měl použít územní ohraničení? Což Bělorus, Ukrajinec nebo Moldavan také nežije v Evropě?

Druhé pojetí národa vychází spíš z našeho středoevropského prostoru a dalo by se charakterizovat takto: národ je společenství lidí, kteří sdílí stejnou kulturu, jazyk, povědomí či sounáležitost a historii. Je to pojetí, které je charakteristické pro Němce, pro nás a jiné sousední státy. Byť toto pojetí má své zastánce a odpůrce, v rámci argumentů přihlášení se k evropské národnosti ho musím také použít. A zase se tedy pokusme připodobnit toto pojetí s vymezením evropské národnosti. Cožpak sdílím stejný jazyk s Němci, Italy nebo Španěly? (opomíjím i fakt, že některé národy patří jazykově dokonce k jiným kulturním rodinám). Ano, mohly bychom hledat určitou společnou historii například se Španělskem z hlediska mocného rodu Habsburků, ale jakou toto má souvztažnost s "Evropským národem"? A jakou konstrukci bychom si museli vymýšlet, abychom měli společnou historii s Dány, Nory, nebo Bulhary? A jaké s nimi sdílíme kulturní povědomí, mimo onoho křesťanského pojetí. I zde ale musím například poukázat na rozdělení západního a východního křesťanského světa.

Vraťme se ale k onomu geografickému vymezení, které mne nejvíce trápí. V okamžiku, kdy totiž začneme mluvit o evropské národnosti, začneme potichu a plíživě vykrádat identitu těch, kteří v Evropě žijí, ale nejsou členy Evropské unie. Proč bychom právě my - členové Evropské unie měli mít právo na to ono spojení používat a proč by se Bělorus nebo Moldavan, či Srb nemohl národnostně cítit Evropanem? Zastavme se právě u Srbů, kteří toho již tolik v rámci své vlastní historie prožili. Proč je nyní znovu ostrakizovat a naznačovat jim, že my jsme něco víc, neboť oni ještě v Evropské unii nejsou. To přeci nejsou evropské hodnoty - vykrádat a nespravedlivě používat něco, na co mají právo i jiní, kteří jen momentálně na základě nějakých aktuálních politických událostí nejsou s námi v jedné partě.

Otevřeně říkám, že z morálních důvodů se nemohu přihlásit k oné Piráty prosazované evropské národnosti. Jednak jsme členem Evropské unie, která má nějaké hodnoty a tímto bych je porušoval. Jednak bych se povyšoval nad druhými, kteří se mnou pouze v dané chvíli nesdílí onen společný prostor a hlavně bych jim vykrádal něco, na co mají právo oni. Zlodějem se stát nechci.

https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=768142

Zdroj: https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=768142


Připomínáme si 82. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Nikdy nezapomeneme!

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Obraze rámu prastarého,

kolikrát vytrhli tě z něho,

že odprýskaly barvy tvé až po tmu hrobů.

A v den slavný znovu

pro zraky žárlivé

napjal tě rámař starodávný.

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!


Podali jsme návrh na registraci hnutí PŘÍSAHA! Proč? Protože nám přijde nespravedlivé jednání pana Šlachty!

Dne 8. 3. 2021 jsme podali Návrh na registraci politického hnutí PŘÍSAHA podle § 6 odst. 2 zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, kdy zmocněncem přípravného výboru se stal politolog Bc. Jan Vondrouš.

Že něco na této tiskové zprávě nesedí? Asi vzbuzuje mnoho otázek, jako například:

 • vždyť hnutí Přísaha založil Robert Šlachta
 • co udělal pan kriminalista Robert Šlachta špatně?
 • Jedná pan Šlachta záměrně nebo jen z nevědomosti?

A nyní tedy trochu chronologicky, abychom vše uvedli na pravou míru. Dne 27. 1. 2021 přišel bývalý kriminalista Robert Šlachta v rámci své tiskové konference, že zakládá nové politické hnutí Přísaha. S tím, že tedy začíná sbírat podpisy. Potud by to bylo v pořádku.

Jenže už v tento moment se vynořují podivnosti. Za prvé v tom, že sice zakládá politické hnutí Přísaha, na letácích a v rámci kampaně však hovoří o občanském hnutí Přísaha a transparentní účet (nebo například webové stránky), který vede na svých stránkách je na občanský spolek NAPŘÍMO, zapsaný spolek. Pokud si porovnáme petiční archy, které můžeme najít na stránkách www.prisaha.cz s těmi, které jsou jako vzor uvedeny na webové stránce Ministerstva vnitra ohledně založení strany a vzorové petice (odkaz zde: https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D ), tak nám také ledacos nesedí. Například to, že název petice Pana Šlachty se jmenuje petiční arch za vznik občanského hnutí - nikoliv tedy Politického hnutí v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích. A tak se musíme ptát: je pan Šlachta tak hloupý, že neumí ani okopírovat správnou petici, nebo co vězí za tímto klamáním občanů, kteří podepíší něco, co nemá souvislost se zákonem 424/1991 Sb. (skutečně na archu pana Šlachty uveden není - a jsou to tedy archy zmatečné).

Vraťme se ještě k datu 27.1.2021, kdy například deník Idnes.cz informoval, citujme: Robert Šlachta si na hnutí vzal půjčku. "Založil jsem ho (čas minulý) s kamarádem." Odpověděl v nadpise Šlachta. A dále sděluje, že jeho hnutí se podle něj nachází v politickém středu, na jeho vznik si vzal půjčku a založil ho se svým kamarádem Tomášem Sochrem.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hnuti-prisaha-robert-slachta-tomas-sochr-jiri-komarek.A210127_101933_domaci_ajez

Je tedy jenom vlekou chybou, že se média již ztotožňují se samotnou existencí hnutí, které ještě není ani řádně registrované.

A nyní k onomu financování tohoto hnutí Roberta Šlachty, které je v podstatě skrytým financováním přes zapsaný spolek. Z onoho transparentního účtu se lze dovědět, že je zůstatkový stav cca. 600.000,-Kč k 9.3.2021 přitom jenom v průběhu měsíců březen a únor byly zaplaceny faktury v celkové výši 1.679.750,-Kč. Od 27. 1. 2021 do 10.3.2021 je to úctyhodná cifra za předvolební kampaň. A o to právě jde!

Díky vyhlášení voleb je povinností všech kandidujících politických stran a politických hnutí vést transparentní financování. To znamená, zavést zvláštní transparentní účet pro příjmy a dary, dále vést tzv. zvláštní volební účet pro náklady na volební kampaň. Limit pro náklady na volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je 90 milionů. Pokud hnutí Přísaha Roberta Šlachty bude tímto tempem pokračovat dále, pak se dostaneme v říjnu 2021 na částku 25 - 30 milionů korun. A to jsou pouze prvopočáteční výdaje. Je logické, že hnutí, které neexistuje se nemůže registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Pan Šlachta založil transparentní účet spolku již 7.1.20221, tedy již od této chvíle minimálně prokazatelně věděl, že bude kandidovat. Přesto však svůj spolek nepřihlásil k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ani jako tzv. registrovanou třetí osobu. Nevztahuje se tak na něj povinnost, vést příjmy transparentně, v případě darů na předvolební kampaň ve výši nad 1.000,-Kč takový dar mít zajištěný písemnou smlouvou a u všech dárců registrovat jejich příjmení jméno, bydliště datum narození.

K dnešnímu dni je u Úřadu pro dohled nad hospodařením pro politické strany a politická hnutí pro volby do PS registrováno 21 politických stran a politických hnutí, či koalic, přičemž minimálně 11 z nich nemá na transparentním účtu ani částku vyšší jak 20.000,-Kč, nemají ani placeného zaměstnance, nebo sekretariát, přesto svou povinnost splnili.

Jak chce být Robert Šlachta propagátor spravedlivé České republiky, když není schopen ani splnit základní podmínky pro kandidaturu do Poslanecké sněmovny a během 45 dnů (od 27. ledna, kdy veřejně prohlásil, že hodlá kandidovat do Poslanecké sněmovny) se řádně registrovat jakkoliv u Úřadu pro dohled nad politickými stranami a přesto už v rámci kampaně utrácí miliony korun?

Kde je spravedlivý Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který Českou republiku ročně stojí 35 milionů korun a který má dohlížet na průhledné financování stran a hnutí. Který má dohlížet na spravedlivé volby a kdy se touto větou ohání všichni jeho zaměstnanci? Má souvislost mlčenlivost Úřadu, když Robert Šlachta mluví o nutnosti zákona o lobbingu a vedle toho snaze Úřadu mít v rámci zákona o lobbingu monopol na kontrolu kdo bude lobbista a kdo ne? Na to by se ptal i Jan Tleskač.

"V okamžiku, kdy se na politické scéně objeví nějaká známá postavička a začne hovořit o spravedlnosti a korupci a potřebě vymýtit ty ošklivé politické zlořády, tak já stříhám ušima!" přiznává politolog Jan Vondrouš a dodává: "Podobně tomu bylo s Jaromírem Soukupem a jeho fíkovým listem, předtím zase Realisté vytáhli politologa Robejška a začali ho vodit po republice. Nyní je to Robert Šlachta a já se musím logicky ptát co a kdo za tím je.

Co nás tedy vedlo k podání návrhu na založení hnutí Přísaha?

 • obava, že společnosti je předkládána nějaká fikce, že se tady děje nějaká blamáž, která nemá reálné podklady, neboť ani podpisové archy neodpovídají touze založení politické strany. Otázkou je proč pan Šlachta sbírá 15000 podpisů, proč v době, kdy jsme ve stavu nouze díky COVIdu, nutí podepisovat lidi petici, když stačí pouho pouhých tisíc podpisů? Nebo je to skutečně snaha v rámci kampaně co nejvíce peněz protočit do reklamy ještě před tím, než ono hnutí založí? Pak to je ale nečestné a podlé.
 • Netransparentnost účetnictví a hlavně nespravedlnost vůči všem ostatním politickým stranám a hnutím, kterým hrozí vysoké pokuty, které Úřad rád rozdává. To prostě není fér hrát si dva měsíce na zakládání politického hnutí a přitom utrácet miliony za volební kampaň.
 • Snaha objektivně zjistit pravdu a otevřít oči veřejnosti.

Blog Jana Vondrouše na IDNES.cz

Arogance mocných nezná mezí

Já jsem king! A kdo je víc? Asi tak by se dal popsat včerejší fotbalový zápas Slavie, který sice proběhl v rámci všech bezpečnostních a hygienických pravidel správně, avšak ulpěla na něm jakási morální pachuť.

Zdroj: https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=766017PODPISOVÁ AKCE

Pokud nemáte co dělat v sobotu 10.10.2020 můžete s námi vyrazit na výlet. Nebo jen tak přijít a podpořit nás podpisem pod peticí za Kozí dráhu. více na  www.vizens.cz/kozidraha


Debata lídrů jednotlivých stran na Českém rozhlasu Sever

Kdo nesledoval předvolební debatu lídrů jednotlivých stran, které byly uspořádány v rámci Českého rozhlasu Sever - má možnost si poslechnout našeho lídra kandidátky VIZE - národní socialisté Bc. Jana Vondrouše zde:
 https://sever.rozhlas.cz/volby-2020-debaty-lidru-stran-a-hnuti-ktere-kandiduji-do-zastupitelstva-8299074/3


Máme program i pro podnikatele...

Dnes je svátek Sv. Václava, patrona země České a přemyslovského knížete.


Náš leták proti zadluženosti

Napsal o nás portál Litoměřicko24

Na stránkách Litoměřicko24 se o nás objevilo velmi hezké sdělení, za které děkujeme!
více na:
https://litomericko24.cz/2020/09/22/krajske-a-senatni-volby-2020-vize-narodni-socialiste/?fbclid=IwAR3fCqYO8W0T7n8MK42xUjbMewGJWvBe6d3CR1FhmHSdXBVkxYOCG79sQ8U

Kozí dráha bude!

V rámci kampaně do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje nás oslovili i aktivisté z hlediska dokumentu Záhada lokálek v souvislosti s problematikou tzv. Kozí dráhy.

Naše vyjádření najdete nejen v rámci stránky, kde jsou jednotlivé tiskové zprávy, ale také na vlastní stránce věnované tomuto tématu:
www.vizens.cz/kozidrahaNaše programová priorita - ZDRAVOTNICTVÍ

Volební debata v rámci programu Českého rozhlasu Sever s lídrem kandidátky VIZE - národní socialisté
Bc. Janem Vondroušem

Kandidát číslo 4, kdo to je? ...Představujeme jeho práci.

Náš kandidát číslo 4 - Mgr. et Mgr. Marcel Hrubý je mistrem ve svém oboru,  je administrativním pracovníkem ve farnosti Srbská Kamenice. Co si před tím představit? Na rozdíl od jiných kandidátů nejrůznějších politických stran, kteří se honosí různými názvy manažerů, je za naším kandidátem vidět pořádný kus práce. je těžké ho proto i někde najít, protože buď staví lešení, nebo bourá lešení, nebo žádá o granty, nebo organizuje brigády. Jeho práce nakonec ale vždy má obrovský úspěch ,který je vidět i v rámci celého regionu. Posuďte sami - toto je Marcel Hrubý. A na závěr malá anketa: protože i ostatní regiony Ústeckého kraje potřebují ochranu a obnovu památek, představujeme kostel, který je dnes ve velmi bídném stavu. Můžete zkusit uhodnout, kde to je a poslat na mail:  sekretatirat@vizens.cz


Nemáme jen VIZE, máme i vzory...

Odpovědi na anketní otázky pro Český rozhlas Sever


Odpovědi na 6 otázek, které byly položeny každému z lídrů kandidujících stran zodpověděl i náš kandidát č. 1 - Bc. Jan Vondrouš. Jeho odpovědi se můžete poslechnout na stránce (postupně doplníme i verzi pro čtení):

https://sever.rozhlas.cz/volby-2020-poslechnete-si-lidry-stran-a-hnuti-ktere-kandiduji-do-zastupitelstva-8287170/10?fbclid=IwAR2h4U5P_JdNEsnlMFVabhVcPI2n0a4lq07BW6qNIHdsi7Rl4vyoS8CcoW4

Bezpečnost,  jedna z našich priorit

Rozhovor s Mgr. et. Bc Janem Matějkou -
kandidátem
č. 7


Proč nebo jak tě napadlo být zrovna policistou?

Nastupoval jsem k PČR začátkem roku 1999, tedy těsně po ukončení základní vojenské služby. A jelikož několik mých známých již pracovalo u policie, rozhodl jsem se, že to zkusím u pohraniční policie, kde bych mohl uplatnit dosud nabyté jazykové znalosti a dovednosti. Byla to doba, kdy byly naše české státní hranice pod velkým migračním tlakem, takže o konverzaci zejména v anglickém jazyce nebyla nouze. ...více na  www.vizens.cz/volby2020

Volební komise ... Milion do Ústeckého kraje

   Obsazování volebních komisí je v plním proudu. K dnešnímu dni se nám podařilo obsadit 437 volebních komisí což je 41% z celkového počtu. Při odměně 2300 za každého člena volební komise tedy můžeme konstatovat, že díky naší agitaci jsme pro Ústecký kraj získali jeden milion korun, který půjde mezi jednotlivé členy komisí. I proto má naše práce smysl...
Pokud ještě máte zájem a chuť se zúčastnit voleb ve volebních komisích, do dnešního večera je možné se přihlásit prostřednictvím stránka
www.vizens.cz/komise

Děkujeme, že nás podporujete a volíte ve dnech 2. a 3. října 202 číslo 2 a 3 tedy: 23
.

Rozhovor s Vlastou Kaulerovou  - zdravotníkem a dobrovolným hasičem tělem i duší...

 

Co si myslíš o rušení některých jednotek požární ochrany nebo omezování počtu hasičů?

Jediné, co mě napadá, je ušetření financí ze strany města nebo obce, ale myslím si, že v oblasti požární ochrany by se šetřit nemělo. Naopak by tento úsek měl být plně podporovaný i státem. Jediný význam zrušení jednotky hasičů bych tolerovala u jednotek, kde by náklady na provoz byly vyšší, jak její samotná využivatelnost dané jednotky, kdy například jednotka má do pěti zásahů ročně, ale následně bych uvítala rozšíření počtu hasičů v nejbližší možné vesnici nebo městě, aby tím počet hasičů mohl pokrýt i oblast, kde by se jednotka hasičů rušila. Na některých místech v Ústeckém kraji již tento způsob existuje, že i tři menší obce mají jednu jednotku požární ochrany a financují ji dohromady. Jako posledním problémem vidím, že jednotky hasičů se vůbec nesnaží využít dotační zdroje EU nebo nevědí, kde a jak žádat.

Více najdete na stránce https://www.vizens.cz/ustecky-kraj-2020%c2%b4/

Odpovědi lídra kandidátky Bc. Jana Vondrouše webu  www.programydovoleb.cz

Jakou máte vizi pro kraj a kam byste ho chtěli za 4 roky posunout? Je nějaký projekt, který byste chtěli realizovat?

Jsme VIZE - národní socialisté, čili určité vize už máme jak v názvu, tak i s Ústeckým krajem. V první řadě chceme zapojit Šluknovsko do dění Ústeckého kraje, protože to, že místní obyvatelé víc cítí s Libereckým krajem, je špatná vizitka vedení dnešního kraje zvoleného v roce 2016. Dalším tíživým problém je zdravotnictví, kde chceme určitě regulérně obnovit provoz nemocnic v Lounech a Rumburku. Máme plány s dopravou, ale také například z bezpečností  nebo školstvím. Co nás ale nejvíce tíží, je současné postavení kraje coby nejhoršího příjemce dotací ze všech krajů. Jsme jeden z nejhůře postižených regionů v rámci ekologie, průmyslu, zaměstnanosti a současné vedení kraje absolutně neumí čerpat dotace. To je zkrátka špatně. Proto máme i velmi dobrý tým z místní Univerzity, který by to měl změnit. Pak je tu také ekologie, zmírnění dopadů krize, která nastává, podpora podnikání, nebo i výstavba cyklostezek. Více na  www.vizens.cz/lidr

Státní volební komise nám vylosovala číslo 23!

Dne 18. 8. 2020 nám Státní volební komise vylosovala číslo 23. Je tedy snadno zapamatovatelné, neboť volby probíhají ve dnech 2. a 3. října.

"Většinou si politické strany či hnutí (koalice) přejí jedničku, nebo sedmičku. Myslím si ale, že 23 je velice povedená trefa a šťastné číslo pro nás, protože ten, kdo ještě ve dnech 2. a 3. října nebude vědět koho volit, bude vybírat mezi těmi, kteří budou s tímto datem osudově spojení," dodává  lídr kandidátky a kandidát na hejtmana Bc. Jan Vondrouš


Rozhovor s kandidátem Mgr. Petrem Leníkem

Mgr. Petr Leník, Litoměřice
Mgr. Petr Leník, Litoměřice

Litoměřice jsou nyní známy svojí kauzou nemocnice. Jak se na ni jako politolog díváte?

Mrzí mě, že z nemocnice v Litoměřicích se stalo především politické téma. Na rozdíl od zájmu politiků či určitých zájmových skupin, je zde i neodkladný zájem Litoměřičanů a všech těch, kdo hledají v této nemocnici odbornou pomoc.

Kandidujete od krajského zastupitelstva, přitom jste politolog- Jaký je tedy podle vás rozdíl mezi politologií a tou reálnou politikou?

Politologie je vědní disciplína, která se věnuje všemu tomu, co souvisí s politikou, kterou lze na rozdíl od toho vnímat spíše jako proces, nebo děj, související především s rozhodováním, mocí, správou společnosti a všeho toho, co se s ní pojí. Pro mě je politologie nástrojem, který mi slouží jako akademická pomůcka k tomu, abych byl schopný prověřovat své vlastní názory, hodnoty a politické cíle. Díky znalostem politologie jsem schopný vidět, jak lze efektivně pomáhat našemu kraji. Politika je pro mě už v tomto měřítku pouze nástrojem, skrze který mohu politický program realizovat.

pokračování najdete na straně: https://www.vizens.cz/volby2020/
 

Nabídku brigády naleznete na našich stránkách  www.vizens.cz/komise

Kandidátka pro krajské volby 2020´ v rámci Ústeckého kraje je podána. Více se dozvíte v sekci voleb Ústeckého kraje...

převzato z   https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754777

Vyklidí levice pozice? Aneb proč sociální demokraté mlčí?

Sociální demokraté dnes v rámci republikové kampaně představili kandidáty do Senátu PČR. Tak trochu jsem očekával, že se dozvíme i konečné stanovisko o kandidátce do Ústeckého kraje. Přeci jenom, podání kandidátky má být v úterý.
Původně se měli sociální demokraté zříct své značky a kandidovat pod názvem "Lepší sever", kdy na kandidátce mělo být i několik výrazných osobností Ústeckého kraje. Naopak nejvýraznější osobnost a dnes již bývalý sociální demokrat tělem i duší - poslanec Jaroslav Foldyna skončil u SPD: Vzdání se své vlastní značky a odchod jedné z nejmarkantnějších postav Ústecké sociální demokracie tedy věstí spíš špatné zítřky. Je třeba ale také říct, že Foldynova radikalizace a změna rétoriky v hrubiánství, je charakteristická skutečně spíše pro SPD vyvolávající strach, než pro skutečnou levici. V tomto směru, tedy sociální demokraté zůstali nevinní a do budoucna také možná bez poskvrny.

Ze společné kandidátky však dnem 4. července 2020 sešlo a díky nedohodě vedení tj. Ústředního výboru ČSSD a krajskou organizací se začaly tvořit spekulace o několika možných scénářích, včetně možnosti dvou kandidátek, návratu mocné kliky kdysi a pravé ruky Jiřího Paroubka podnikatele z Teplic Petra Bendy, či další masivní odchod členů. Paradoxně však jak stránky krajské organizace ČSSD tak celostátní web, zůstává k této záležitosti mlčící.

Krajské sociální demokracie a její web pro změnu mlčí jíž od 4.3.2019, tedy více jak rok. To byla doba, kdy se sociální demokraté chtěli zviditelnit tím, že vypoví koaliční smlouvu na kraji s KSČM a SPD/SPO, aby potichu zase za chvíli, po mediálním křiku, se vrátili na své krajské radní židle. A tak vlastně ani nevíme, zda jedna z mála levicových stran v kraji s dlouholetou tradicí, od onoho data 4.3.2019 žije. Vzhledem k tomu, že se jedná ale o vládní stranu s několika poslanci, senátory a členy vlády, nezbývá než konstatovat, že se spíše jedná o stranu s klinickou smrtí, když jí v rámci Ústeckého kraje nestojí ani zato informovat své potenciální voliče a příznivce o své práci.

Se sociálními demokraty to tedy vypadá špatně, stejně tak jako s KSČM, kde se vedení kraje do budoucna zřekl hejtman Bubeníček a lídrem se stal neviditelný starosta - dnes již nestarosta malé obce Radek Černý. SPD sice posílila o zmiňovaného poslance Foldynu, ale zároveň ztratila vznikem dalšího populistického hnutí Trikolóra a s ní se také bude přetahovat o radikální voliče. Tento boj pak také může skončit 4% - 4% a nepřeskočením oné pomyslné hranice.

Vypadá to tedy, že současné koalici odzvonilo, ale řekněme si na rovinu, jestli ta nová varianta s možností vítězství pravicových stran, které zde zavedly ony "losovačky", stamilionové dotační podvody a které nyní bude řešit Krajský soud, bude ta nejlepší vize pro náš kraj.

Zdroj: https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754777

Aktuality

v politice se děje každou chvíli něco nového...

Aktuální ANKETA

Půjdete k volbám na podzim 2020´?

Podání kandidátky

Dne 28.7.2020 jsme podali kandidátní listinu pro volby do krajských zastupitelstev ve dvou krajích a to: Jihočeském a Ústeckém. Obě dvě kandidátky obsahují zajímavá jména, která v rámci předvolební kampaně ještě blíže představíme.

Držte nám proto palce, děkujeme.


 

Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji

Pokud se chcete zapojit do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 (dále jen Strategie), vyplňte přiložený dotazník do 31. 7. 2020.

https://www.survio.com/survey/d/V6T8I6K9M3G7I9M6V

V souvislosti se zpracováním nové Strategie je v současnosti realizováno dotazníkové šetření pro občany Ústeckého kraje. Strategie je zpracovávána v rámci projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010094, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Zpracovatelem této veřejné zakázky je společnost Moore Czech Republic s.r.o.
Předem Vám mnohokrát děkujeme za spolupráci a za ochotu podílet se na rozvoji kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji.
 

Anketa ke krajským volbám II.

Výsledky ankety uveřejníme 1.9.2020

POZOR! - Anketa prodloužena do 15.9.2020 

Prozkoumejte okolí

Ústecký kraj není jen o politice, lidech, ale také prostředí. proto i zde nabízíme pár tipů, kde se člověk může v rámci Ústeckého kraje cítit dobře.

Klášter v Doksanech

Hned u sjezdu z dálnice D8 směrem na Terezín nemůžete minout klášter, který se řadí mezi jedny z nejstarších u nás.

město Chomutov

Architektonicky lze zařadit město Chomutov mezi skvosty v rámci Ústeckého kraje. Vedle rozlehlých parků zde naleznete mnoho stavebních zajímavostí.

Kultura v Ústí nad Labem

Když kultura v Ústí nad Labem, tak zcela určitě Hraničář.

Těšíme se na vaši návštěvu

Hotel Na Vysoké hoře, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
GPS: 50.083946, 14.424548