Vítejte na stránkách politické strany VIZE - národní socialisté

Děkujeme za podporu v krajských volbách 2020´

Udílení "Pocty hejtmana Libereckého kraje" - náš nominant PaedDr. František Vízek

https://www.pametnaroda.cz/cs/vizek-frantisek-1940

Do 30. 6. 2022 je možné posílat nominace na udělení "Pocty hejtmana Libereckého kraje za rok 2022. V rámci tohoto ocenění jsme se rozhodli nominovat PaedDr. Františka Vízka, bývalého senátora, učitele a kameníka v době normalizace, kdy byl perzekuován za své názory v roce 1968. Myslíme si, že je to člověk, který si takové ocenění zaslouží.

"František patří k levicovým osobnostem, které jsou zárukou demokracie a sociálního smýšlení," sděluje předseda VIZENS Mgr. Jan Vondrouš. "O tom, že je to výrazná osobnost svědčí mimo jiné i jeho krátký medailonek na webu paměť národa," dodává.

Vedle vlastní nominace jsme požádali i ČSSD, kde byl PaedDr. František Vízek dlouholetým členem, zda by se také sociální demokraté k této nominaci nepřidali. Text uvádíme níže:

Michal Šmarda, předseda ČSSD

Lidový dům, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1

Věc: návrh na udělení "Pocty hejtmana Libereckého kraje" pro PaedDr. Františka Vízka

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vás oslovil v souvislosti s udílením "Pocty hejtmana Libereckého kraje", kterou každoročně uděluje hejtman Martin Půta. Ne jinak tomu bude i letos, kdy se nominační žádostí posílají do 30. června 2022.

V této souvislosti bych Vás chtěl požádat o spolupráci a podporu ve věci návrhu na udělení tohoto ocenění PaedDr. Františku Vízkovi, který se nemalou měrou zasloužil o rozvoj demokracie a svobody a zároveň se dlouhodobě věnoval problematice vzdělávání, školství v rámci Libereckého kraje. V letech 1996 - 2000 zastával i post senátora Parlamentu České republiky za okres Jablonec nad Nisou jako člen ČSSD.

Myslím, že nejpříhodnější o jeho činech bude poukázání na odkaz v rámci paměti národa, který níže přikládám:

https://www.pametnaroda.cz/cs/vizek-frantisek-1940

Pevně věřím, že se nám společně podaří tuto nominaci dovést do zdárného konce.

S pozdravem

Mgr. et. Bc. Jan Vondrouš

předseda strany

Mgr. Petr Leník

30. března 1897 začala se psát historie národně sociální v Čechách

Dnes před 124 lety, po vypracování seznamu dělnických důvěrníků podle oborů, bylo 30. 3. 1897 rozhodnuto o svolání první schůze do Staroměstské radnice na den 4. dubna téhož roku, kde byl František Kváča zvolen prvním předsedou českých dělníků a čímž se také počala psát historie národní strany dělnické. Kdo ale byl František Kváča se velmi opomíjí. Přidám proto jen malou vzpomínku z mysli tajemníka strany J. Klečáka: "Celý svět obdivoval vzdělanost českého dělníka, který...k německým delegátům mluvil německy a ostatním zástupcům jednotlivých národností plynně francouzsky."Bohužel František Kváča záhy po založení strany umírá (10. ledna 1899). Jeho hnutí však žije dál a stranu přebírá J. V. Klofáč, který ji dovede do rakouského parlamentu a pak do Československého...


Účetnictví pana Šlachty?

Z hlediska volební kampaně mají kandidující subjekty povinnost tři dny před konáním voleb sdělit jména svých dárců. U darů nad částku 1.000,-Kč musí tyto subjekty uzavřít mezi sebou darovací smlouvu. Docela by mne zajímalo, jak pak "spravedlivý" Šlachta uzavřel smlouvu na částku 10.000 s Petrem Eliasem, který stranu obdaroval 5.5.2021 a narodil se 17.1.2021. U podpisu takové smlouvy bych chtěl být! ... Chápu, že administrativní chyba se stát může, ale když pan Šlachta vydává takové finanční částky na notáře v rámci svého sjezdu, tohle by se pak stávat prostě nemělo.

/JV/

Otázky a odpovědi ke kauze Přísaha a Robert Šlachta

1. Chtěli jste ukrást název hnutí Přísaha?!

Nechtěli jsme a ani nechceme ukrást žádný název ani hnutí. Chtěli jsme poukázat na to, že pan Šlachta zakládá dva měsíce hnutí, zatím co jej propaguje spolu s velkými finančními náklady. Hnutí ale ani po dvou měsících nezaložil (jak je díky našemu návrhu na registraci patrné) a obešel tím limity finančních nákladů na kampaň, kterou stanovuje zákon. Zároveň se tím vyhnul transparentnímu účetnictví a zveřejňování sponzorských darů, přesně tak, jak jej stanovuje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Zůstáváme stále tím, čím jsme tedy VIZE - národní socialisté.

2. Založili jste tedy hnutí PŘÍSAHA?

Žádné hnutí jsme nezaložili. Podali jsme návrh, stejně tak, jako může podat návrh kterýkoliv občan České republiky starší 18ti let a způsobilý k právním úkonům. Bylo jen otázkou času, kdo to udělá. S týmem profesionálních poradců, marketérů a jiných, s finančním kapitálem rozměru Šlachtova hnutí, je zkrátka nemožné, aby někdo neznal zákony, které se pojí s fungováním politických stran a hnutí, nebo zákona o volbách. Jako demokratická a pro národní strana, se tak obáváme případné snahy obcházet veškeré formální náležitosti, které se spolu se slušnou politikou pojí. Naší snahou proto nebylo zakládat hnutí, když máme své vlastní, ale upozornit na tento problém tak, aby se mu dostalo náležité pozornosti. Samotnou značku PŘÍSAHA si tak díky našemu návrhu na registraci a ne přímo samotné registraci, bude moct založit pan Šlachta, či případně někdo jiný.

3. Kolik jste sebrali podpisů?

Nesebrali jsme ani jeden podpis, protože jsem ho nepotřebovali. Ministerstvo vnitra nás tedy následně vyzvalo k doplnění petice, na což jsme nereagovali, neboť ke dni podání návrhu jsme zároveň vydali tiskovou zprávu tj. dne 13.3.2020 na což nikdo nereagoval. Jakákoliv strana včetně médií se mohla k dané záležitosti vyjádřit. Kromě Parlamentních listů však nikdo neučinil, přičemž právě Parlamentní listy o dané problematice informovali jako jediní a poprvé už dne 13.3.

4. Co tedy jako podle vás měl pan Šlachta dělat?

Nám přijde spravedlivé a fér, kdyby se pan Šlachta po sebrání 1000 -2000 podpisů přihlásil na Ministerstvo vnitra a zaregistroval si politické Hnutí Přísaha a dále se registroval u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí jako subjekt, který bude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dále by zveřejnil své dárce ve výši darů, které již nyní přesahují dva miliony korun tj. včetně příjmení jména a data narození dárce, tak jak to musí dělat ostatní strany. Pokud pan Šlachta mluví o slušnosti, poctivosti, cti a podobně (což považujeme za správné), měl by i dodržovat zákony, protože politici mohou obnovit důvěru občanů v politiky pouze tehdy, pokud jim budou sami příkladem. Je zajímavé, že nyní pan Šlachta prohlásil, že sebral podpisy za jednu noc a zaregistroval hnutí nové. Proč to přesně takto neudělal hned? Proč to tedy trvalo dva měsíce?

5. Jiné strany to ale také neplní - tedy to, co popisujete.

To je možné, že některé jiné strany to neplní. Důležité ale je, že pan Šlachta tvrdí, že zakládá hnutí na těchto základních principech: slušnost spravedlnost ... Pokud něco tvrdím, tak si za tím také musím stát a nedělat pravý opak.

6. A co budete tedy dělat dál?

My jsme poukázali na neférové jednání pana Šlachty a veřejnost to nějakým způsobem zaznamenala. Rozhodli jsme se proto celou věc postoupit příslušným úřadům k prošetření, a je na nich jak se k dané záležitosti postaví a zda došlo z jejich pohledu k porušení zákonů. Teď to spadá do jejich kompetence.

7. Budete kandidovat do Poslanecké sněmovny jako Přísaha?

Zcela určitě nebudeme kandidovat a zcela určitě nebudeme používat žádný název Přísaha.

8. Nešlo to udělat jinak? Proč jste neupozornili pana Šlachtu jinak?

Poukazujeme na jeho trochu "ohnuté" sdělení, že jsme mu napsali dopis, kde jsme ho vydírali. Kdybychom ho opravdu vydírali, tak by přeci jako bývalý policista podal trestní oznámení za vydírání. Což neudělal - čili to je nesmysl. Chtěli jsme jediné, aby přiznal, kdo mu opravdu přispěl na kampaň, aby vše bylo transparentní jak to dělají i jiné strany, které například hospodaří jen s tisícikorunovými částkami, a také plní všechna zákonná opatření, které pan Šlachta svým jednáním obchází.


/JV/

Rozhovor s Vlastou Kaulerovou  - zdravotníkem a dobrovolným hasičem tělem i duší...

 

Co si myslíš o rušení některých jednotek požární ochrany nebo omezování počtu hasičů?

Jediné, co mě napadá, je ušetření financí ze strany města nebo obce, ale myslím si, že v oblasti požární ochrany by se šetřit nemělo. Naopak by tento úsek měl být plně podporovaný i státem. Jediný význam zrušení jednotky hasičů bych tolerovala u jednotek, kde by náklady na provoz byly vyšší, jak její samotná využivatelnost dané jednotky, kdy například jednotka má do pěti zásahů ročně, ale následně bych uvítala rozšíření počtu hasičů v nejbližší možné vesnici nebo městě, aby tím počet hasičů mohl pokrýt i oblast, kde by se jednotka hasičů rušila. Na některých místech v Ústeckém kraji již tento způsob existuje, že i tři menší obce mají jednu jednotku požární ochrany a financují ji dohromady. Jako posledním problémem vidím, že jednotky hasičů se vůbec nesnaží využít dotační zdroje EU nebo nevědí, kde a jak žádat.

Více najdete na stránce https://www.vizens.cz/ustecky-kraj-2020%c2%b4/

Odpovědi lídra kandidátky Bc. Jana Vondrouše webu  www.programydovoleb.cz

Jakou máte vizi pro kraj a kam byste ho chtěli za 4 roky posunout? Je nějaký projekt, který byste chtěli realizovat?

Jsme VIZE - národní socialisté, čili určité vize už máme jak v názvu, tak i s Ústeckým krajem. V první řadě chceme zapojit Šluknovsko do dění Ústeckého kraje, protože to, že místní obyvatelé víc cítí s Libereckým krajem, je špatná vizitka vedení dnešního kraje zvoleného v roce 2016. Dalším tíživým problém je zdravotnictví, kde chceme určitě regulérně obnovit provoz nemocnic v Lounech a Rumburku. Máme plány s dopravou, ale také například z bezpečností  nebo školstvím. Co nás ale nejvíce tíží, je současné postavení kraje coby nejhoršího příjemce dotací ze všech krajů. Jsme jeden z nejhůře postižených regionů v rámci ekologie, průmyslu, zaměstnanosti a současné vedení kraje absolutně neumí čerpat dotace. To je zkrátka špatně. Proto máme i velmi dobrý tým z místní Univerzity, který by to měl změnit. Pak je tu také ekologie, zmírnění dopadů krize, která nastává, podpora podnikání, nebo i výstavba cyklostezek. Více na  www.vizens.cz/lidr

Státní volební komise nám vylosovala číslo 23!

Dne 18. 8. 2020 nám Státní volební komise vylosovala číslo 23. Je tedy snadno zapamatovatelné, neboť volby probíhají ve dnech 2. a 3. října.

"Většinou si politické strany či hnutí (koalice) přejí jedničku, nebo sedmičku. Myslím si ale, že 23 je velice povedená trefa a šťastné číslo pro nás, protože ten, kdo ještě ve dnech 2. a 3. října nebude vědět koho volit, bude vybírat mezi těmi, kteří budou s tímto datem osudově spojení," dodává  lídr kandidátky a kandidát na hejtmana Bc. Jan Vondrouš


Rozhovor s kandidátem Mgr. Petrem Leníkem

Mgr. Petr Leník, Litoměřice
Mgr. Petr Leník, Litoměřice

Litoměřice jsou nyní známy svojí kauzou nemocnice. Jak se na ni jako politolog díváte?

Mrzí mě, že z nemocnice v Litoměřicích se stalo především politické téma. Na rozdíl od zájmu politiků či určitých zájmových skupin, je zde i neodkladný zájem Litoměřičanů a všech těch, kdo hledají v této nemocnici odbornou pomoc.

Kandidujete od krajského zastupitelstva, přitom jste politolog- Jaký je tedy podle vás rozdíl mezi politologií a tou reálnou politikou?

Politologie je vědní disciplína, která se věnuje všemu tomu, co souvisí s politikou, kterou lze na rozdíl od toho vnímat spíše jako proces, nebo děj, související především s rozhodováním, mocí, správou společnosti a všeho toho, co se s ní pojí. Pro mě je politologie nástrojem, který mi slouží jako akademická pomůcka k tomu, abych byl schopný prověřovat své vlastní názory, hodnoty a politické cíle. Díky znalostem politologie jsem schopný vidět, jak lze efektivně pomáhat našemu kraji. Politika je pro mě už v tomto měřítku pouze nástrojem, skrze který mohu politický program realizovat.

pokračování najdete na straně: https://www.vizens.cz/volby2020/
 

Nabídku brigády naleznete na našich stránkách  www.vizens.cz/komise

Kandidátka pro krajské volby 2020´ v rámci Ústeckého kraje je podána. Více se dozvíte v sekci voleb Ústeckého kraje...

převzato z   https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754777

Vyklidí levice pozice? Aneb proč sociální demokraté mlčí?

Sociální demokraté dnes v rámci republikové kampaně představili kandidáty do Senátu PČR. Tak trochu jsem očekával, že se dozvíme i konečné stanovisko o kandidátce do Ústeckého kraje. Přeci jenom, podání kandidátky má být v úterý.
Původně se měli sociální demokraté zříct své značky a kandidovat pod názvem "Lepší sever", kdy na kandidátce mělo být i několik výrazných osobností Ústeckého kraje. Naopak nejvýraznější osobnost a dnes již bývalý sociální demokrat tělem i duší - poslanec Jaroslav Foldyna skončil u SPD: Vzdání se své vlastní značky a odchod jedné z nejmarkantnějších postav Ústecké sociální demokracie tedy věstí spíš špatné zítřky. Je třeba ale také říct, že Foldynova radikalizace a změna rétoriky v hrubiánství, je charakteristická skutečně spíše pro SPD vyvolávající strach, než pro skutečnou levici. V tomto směru, tedy sociální demokraté zůstali nevinní a do budoucna také možná bez poskvrny.

Ze společné kandidátky však dnem 4. července 2020 sešlo a díky nedohodě vedení tj. Ústředního výboru ČSSD a krajskou organizací se začaly tvořit spekulace o několika možných scénářích, včetně možnosti dvou kandidátek, návratu mocné kliky kdysi a pravé ruky Jiřího Paroubka podnikatele z Teplic Petra Bendy, či další masivní odchod členů. Paradoxně však jak stránky krajské organizace ČSSD tak celostátní web, zůstává k této záležitosti mlčící.

Krajské sociální demokracie a její web pro změnu mlčí jíž od 4.3.2019, tedy více jak rok. To byla doba, kdy se sociální demokraté chtěli zviditelnit tím, že vypoví koaliční smlouvu na kraji s KSČM a SPD/SPO, aby potichu zase za chvíli, po mediálním křiku, se vrátili na své krajské radní židle. A tak vlastně ani nevíme, zda jedna z mála levicových stran v kraji s dlouholetou tradicí, od onoho data 4.3.2019 žije. Vzhledem k tomu, že se jedná ale o vládní stranu s několika poslanci, senátory a členy vlády, nezbývá než konstatovat, že se spíše jedná o stranu s klinickou smrtí, když jí v rámci Ústeckého kraje nestojí ani zato informovat své potenciální voliče a příznivce o své práci.

Se sociálními demokraty to tedy vypadá špatně, stejně tak jako s KSČM, kde se vedení kraje do budoucna zřekl hejtman Bubeníček a lídrem se stal neviditelný starosta - dnes již nestarosta malé obce Radek Černý. SPD sice posílila o zmiňovaného poslance Foldynu, ale zároveň ztratila vznikem dalšího populistického hnutí Trikolóra a s ní se také bude přetahovat o radikální voliče. Tento boj pak také může skončit 4% - 4% a nepřeskočením oné pomyslné hranice.

Vypadá to tedy, že současné koalici odzvonilo, ale řekněme si na rovinu, jestli ta nová varianta s možností vítězství pravicových stran, které zde zavedly ony "losovačky", stamilionové dotační podvody a které nyní bude řešit Krajský soud, bude ta nejlepší vize pro náš kraj.

Zdroj: https://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754777

Aktuality

v politice se děje každou chvíli něco nového...

Aktuální ANKETA

Půjdete k volbám na podzim 2020´?

Podání kandidátky

Dne 28.7.2020 jsme podali kandidátní listinu pro volby do krajských zastupitelstev ve dvou krajích a to: Jihočeském a Ústeckém. Obě dvě kandidátky obsahují zajímavá jména, která v rámci předvolební kampaně ještě blíže představíme.

Držte nám proto palce, děkujeme.


 

Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji

Pokud se chcete zapojit do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 (dále jen Strategie), vyplňte přiložený dotazník do 31. 7. 2020.

https://www.survio.com/survey/d/V6T8I6K9M3G7I9M6V

V souvislosti se zpracováním nové Strategie je v současnosti realizováno dotazníkové šetření pro občany Ústeckého kraje. Strategie je zpracovávána v rámci projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010094, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Zpracovatelem této veřejné zakázky je společnost Moore Czech Republic s.r.o.
Předem Vám mnohokrát děkujeme za spolupráci a za ochotu podílet se na rozvoji kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji.
 

Anketa ke krajským volbám II.

Výsledky ankety uveřejníme 1.9.2020

POZOR! - Anketa prodloužena do 15.9.2020 

Prozkoumejte okolí

Ústecký kraj není jen o politice, lidech, ale také prostředí. proto i zde nabízíme pár tipů, kde se člověk může v rámci Ústeckého kraje cítit dobře.

Klášter v Doksanech

Hned u sjezdu z dálnice D8 směrem na Terezín nemůžete minout klášter, který se řadí mezi jedny z nejstarších u nás.

město Chomutov

Architektonicky lze zařadit město Chomutov mezi skvosty v rámci Ústeckého kraje. Vedle rozlehlých parků zde naleznete mnoho stavebních zajímavostí.

Kultura v Ústí nad Labem

Když kultura v Ústí nad Labem, tak zcela určitě Hraničář.

Těšíme se na vaši návštěvu

Hotel Na Vysoké hoře, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
GPS: 50.083946, 14.424548