Program

Volební program pro Ústecký kraj 2020´

Doprava

Prioritní pro rozvoj Ústeckého kraje chápeme rozvoj dopravního systému a obslužnosti kraje tak, aby nedocházelo k excesům, kdy například v roce 2018 přestaly jezdit některé autobusové linky. Naopak chceme:


  - z hlediska autobusové dopravy zvýšit taktovou dopravu v turistických oblastech a tím zvýšit jejich návštěvnost.

 - z hlediska autobusové dopravy zvýšit dostupnost obcí a měst, které nejsou vázány na železniční dopravu, která by měla tvořit páteřní systém.

 - zrušit dublující autobusové linky jezdící v liniích železniční dopravy.

V rámci železniční dopravy, kterou chápeme jako páteřní je třeba udělat několik důležitých posunů tak, aby i v době krize zapříčiněné virovými onemocněními, či hospodářským poklesem, byla:

  • zajištěna základní dopravní obslužnost
  • zajištěno kvalitní dopravní spojení v rámci bývalých okresních měst z důvodu dojezdu do zaměstnání
  • zajištění dopravy v rámci turistického ruchu
  • zajištění dopravní obslužnosti na návazné mezi - krajské a mezistátní spoje.

Z tohoto důvodu chceme:

  • vytvořit vlastní systém rychlých - /spěšných/ spojení mezi jednotlivými okresními městy, které by v ranních hodinách a v odpoledních špičkách zajišťovaly doplnění osobní dopravy do/ze zaměstnání.
  • zavedení nočních spojení mezi okresními městy a krajským centrem
  • vytvoření turistických linek s podporou cykloturistiky především v rámci okresů Louny, Chomutov, Most, kde tato doprava znatelně chybí.