Financování

transparentní financování

 

Průhledné financování VIZE - národní socialisté

Tato podstránka je zřízena kvůli novele zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kterou vznikl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Dále máme podle § 17a odst. 2 povinnost vést 4 bankovní účty. Kromě toho novela velmi zpřísnila formality při poskytování darů politickým stranám. Proto pokud nám chcete darovat peníze, nejprve pozorně prostudujte tuto stránku.

Aktualizace k 30.9.2020 - Seznam dárců, dle zákona 130/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů dále cit zákona:

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 56c odst. 3.

Seznam dárců:

Vlasta Kaulerová, 21.9.1998, Brozany nad Ohří - nepeněžní plnění v ceně obvyklé místu 10.000,-Kč

(výlep plakátů, reklama prostřednictívm stránky facebook, tisk letáčků DL)

Václav Kořánek, 19.4.1968, Šluknov - dar 1000,-Kč

Roman Pádivý, 27.10.1971, Neratovice - dar 200,-Kč

Mgr. Jan Matějka, 7.7.1978, Šluknov - dar 999,-Kč

Petr Jileček, 19.1.1975, Roudnice nad Labem - dar 200,-Kč

Jan Zdráhal, 26. 12. 1985, Velký Šenov - dar 269,-Kč

Jan Matějka, 7.7.1978, Šluknov - dar 999,-Kč

Martin Metelka, 15.1.11990, Děčín - dar 100,-Kč

Marek Zaija, 18.12.1985, Děčín - dar 100,-Kč

Mgr. Šárka Holubová, 30.7.1996, Ústí nad Labem - dar 100,-Kč

Bc. František Pelc, 7.11.1992, Libochovice - dar 111,-Kč

Bc. Barbora Puhlíková, 22.7.1996, Lovosice - dar 200,-Kč

Ing. Veronika Šámalová, 24.8.1996, Štětí - dar 100,-Kč

Mgr. Petr Leník, 15.12.1995, Litoměřice - dar 100,-Kč

 

Bankovní účty strany:

1. Pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění (tzv. zvláštní účet - transparentní):

000000-6070717389/0800

Odkaz na transparentní účet:
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6070717389/VIZE---narodni-socialiste


Transparentnost bude sdělena do deseti dní na základě smlouvy s bankovní společností Česká spořitelna a.s.

2. Pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu:

000000-6070714399/0800

3. Pro ostatní příjmy a výdaje na základe organizační činnosti:

000000-6070709389/0800

VOLBY 2020 ´

4. Pro krajské volby 2020´ v Ústeckém a Jihočeském kraji byl zaveden zvláštní účet:

000000-6070712369/0800

Transparentnost bude sdělena do deseti dní na základě smlouvy s bankovní společností Česká spořitelna a.s.

Financování volební kampaně:

Příjmy:

Výdaje:

Dary

Kdo a jak nám může poslat dar

 • Abyste nám mohli dát dar, musíte být především českým občanem nebo českou právnickou osobou. Kromě toho existují další omezení, která naleznete v § 18 odst. 1.
 • Pokud se rozhodnete darovat straně VIZE - národní socialisté finanční částku do 1000 Kč a splňujete požadavky v § 18 odst. 1 (jste český občan, česká právnická osoba, atd.) můžete nám peníze bez dalších byrokratických zátěží poslat na náš 1. účet. V poznámce k platbě však nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
 • Rozhodnete-li se poskytnout  dar převyšující hodnotu 1000 Kč, musíte s námi uzavřít darovací smlouvu (§ 18 odst. 5).
 • Darovací smlouvu naleznete s Vámi domluvíme porstřednictvím našeho týmu - stačí se ozvat přes e-mail: sekretariat@vzens.cz.
 • Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
 • Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Velmi důležité při poskytování darů politickým stranám

 • Dar převádíte vždy pouze na náš 1. účet, a to i v případě, že účelem tohoto daru je financování voleb (stanovisko ÚDHPSH č.1, stanovisko ÚDHPSH č.2).
 • Do kolonky poznámka k platbě musíte uvést své "JMÉNO", "PŘÍJMENÍ" a "DATUM NAROZENÍ" nebo "OBCHODNÍ JMÉNO" a "IČO" (§ 18 odst. 4, respektive § 19h odst. 1 písm. h) a účel platby "DAR" (§ 17b odst. 1).
 • Postih za neuvedení účelu platby (slovo "DAR") při poskytnutí finančního daru je přísný, a je upraven pro fyzické osoby § 19i odst. 1 a 2, pro právnické osoby § 19j odst. 1 a § 19j odst. 3.
 • Částka od jednoho dárce nesmí za rok přesáhnout 3 miliony Kč (§ 18 odst. 2).
 • Vadně zaslaný dar, který obdržíme, jsme nuceni vrátit (§ 18 odst. 3).


Velmi důležité pro realizaci volební kampaně

 • Po novele zákonů č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalšších zákonů a č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích již není možná spontánní podpora jakéhokoliv politického subjektu od fyzické nebo právnické osoby v období od vyhlášení voleb do vyhlášení jejich výsledků (§ 16 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.)
 • Voleb se fyzická/právnická osoba může účastnit buď s vědomím politického subjektu nebo bez něho. V druhém případě se pod hrozbou sankcí musí zaregistrovat do seznamu 3. osob u ÚDHPSH.
 • Fyzická osoba může podle § 16g odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb. za porušení zákona dostat pokutu od 10 do 500 tisíc Kč nebo do výšše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň. Pokuty pro právnické osoby jsou podle jiného paragrafu stejné.
 • Propagace nebo volební agitace musí podle § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb. obsahovat informace o jejich zadavateli a zpracovateli.

ÚDHPSH na svých stránkách uvádí dotazy a odpovědi týkající se financování volební kampaně. Pokud se chcete aktivně zapojit do jakékoliv volební kampaně, stránky ÚDHPSH si dobře prostudujte.