historie

z historie národních socialistů

Martin NEKOLA o sví knize - Petr Zenk/ politik a člověk

Na krátkém videu najdete rozhovor s historikem a politologem Martinem Nekolou, který vydal knihu o jednom z předsedů národně socialistické strany a zároveň primátoru Hlavního města Prahy. Tou osobou není nikdo jiný, než Petr ZENKL.

17. listopad má nejen souvislosti s 28. říjnem, ale také s Luborem Zinkem

Lubor Jan ZINK se narodil 20. září 1920 v obci Klapý pod Hazmburkem (dnes Ústecký kraj, okres Litoměřice). Po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 se začal angažovat v odboji proti narůstajícímu nacismu. Následně se pak účastnil i demonstrací k oslavám 28. října 1939. Byl však informován o hrozícím zatčení a tak prchá přes  Bejrút do Anglie. Tam se hned angažuje, aby události, které se stal 17. listopadu 1939, kdy německé okupační úřady zavřely české vysoké školy, popravili 9 představitelů vysokých škol a 1200 studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen, nezůstaly bez povšimnutí. I Díky jeho zásluze se 17. listopad stal jediným mezinárodním dnem, který má souvislost s českou historií.

Po roce 1945 se vrací do Česoslovenska, kde pracuje na mInisterstvu zahraničních věcí. Již v roce 1948 však opětovně utíká do zahraničí, kde se nakonec natrvalo usazuje v Kanadě. Zde také píše své knihy a básně. V roce 1961 byla Luboru Zinkovi udělena kanadská národní novinářská cena National Newspaper award. Nikdy nezapomeneme!

Další připravujeme...