Odborná sekce dopravy

17.07.2020
setkaní vlaků v Ústí nad Labem - Střekov
setkaní vlaků v Ústí nad Labem - Střekov

Cílem odborné sekce dopravy je koordinace a spolupráce strany s odborníky na dopravní problematiku a veřejností z hlediska zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci obcí a měst.

Z hlediska konkrétních programových bodů se pak jedná především o problematiku:

 - železniční dopravy

 - lodní dopravy

 - výstavby Vysokorychlostních tratí (VRT) a koridorů

 - silniční doprava, problematika silniční sítě a plynulosti odpravy

 - dopravní obslužnosti

 - volného trhu na železnici a konkurenceschopnosti v dopravě

 - logistice

výstavbě železničních a silničních staveb v rámci obcí, měst a krajů