Odborná sekce kultury a ochrany památek

16.07.2020

Cílem odborné sekce kultury a ochrany památek je spolupráce mezi významnými odbornými osobnostmi  se znalostmi ochrany památek, kulturními osobnostmi  s vedením strany z hlediska prohlubování programu a spolupráce na podpoře kultury a obnově památek, které nám v české krajině tak nějak pomalu mizí před očima. Cílem politické strany VIZE - národní socialisté je především ochrana tohoto kulturního dědictví, následná péče o něj a restaurace tak, aby bylo uchováno pro následující generace.   Z hlediska kultury jde pak o rozvoj všech stylů a žánrů kultury, jejich podpora a propagace na veřejnosti.