Lídr

články a mediální výstupy našeho kandidáta na hejtmana Ústeckého kraje

Rozhovor s lídrem


Pravděpodobně poslední rozhovor s našim lídrem do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje pro server naseustecko.cz ...
https://naseustecko.cz/kriticka-slova-vondrouse-politicky-debakl-kraj-naprosto-neobstal/

Debata na Českém rozhlasu Sever

Kdo nesledoval předvolební debatu lídrů jednotlivých stran, které byly uspořádány v rámci Českého rozhlasu Sever - má možnost si poslechnout našeho lídra kandidátky VIZE - národní socialisté Bc. Jana Vondrouše zde:

  https://sever.rozhlas.cz/volby-2020-debaty-lidru-stran-a-hnuti-ktere-kandiduji-do-zastupitelstva-8299074/3


Zdravotnictví je pro nás prioritou!

Mohlo by se zdát, že volební kampaň do krajských voleb je z hlediska jednotlivých politických stran menší díky současné krizi způsobené nemoci COVID-19. Zdravotní rizika a omezení, která se postupně zavádí, jakoby omezovala i politické klání. I přes toto všechno se ale například včera konala debata lídrů pěti politických uskupení kandidujících do zastupitelstva Ústeckého kraje v Českém rozhlasu Sever, kdy jedním z témat bylo i zdravotnictví.

(více na:  https://polabskenoviny.cz/ustecky-kraj/vize-narodni-socialiste/ )

Debata v rámci Českého rozhlasu Sever s lídrem kandidátky VIZE - národní socialisté nad tématy sociální politika a vyloučené lokality, zdravotnictví a podpora podnikání.

Záznam je možní se poslechnout na níže uvedeném odkazu:

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/sever/85/2020-09-23Odpovědi na anketní otázky pro Český rozhlas Sever

Odpovědi na anketní otázky pro Český rozhlas Sever


Odpovědi na 6 otázek, které byly položeny každému z lídrů kandidujících stran zodpověděl i náš kandidát č. 1 - Bc. Jan Vondrouš. Jeho odpovědi se můžete poslechnout na stránce (postupně doplníme i verzi pro čtení):

https://sever.rozhlas.cz/volby-2020-poslechnete-si-lidry-stran-a-hnuti-ktere-kandiduji-do-zastupitelstva-8287170/10?fbclid=IwAR2h4U5P_JdNEsnlMFVabhVcPI2n0a4lq07BW6qNIHdsi7Rl4vyoS8CcoW4


  • Odpovědi na otázky portálu www.programydovoleb.cz

  • Jakou máte vizi pro kraj a kam byste ho chtěli za 4 roky posunout? Je nějaký projekt, který byste chtěli realizovat? Jsme VIZE - národní socialisté, čili určité vize už máme jak v názvu, tak i s Ústeckým krajem. V první řadě chceme zapojit Šluknovsko do dění Ústeckého kraje, protože to, že místní obyvatelé víc cítí s Libereckým krajem je špatná vizitka vedení dnešního kraje zvoleného v roce 2016. Dalším tíživým problém je zdravotnictví, kde chceme určitě regulérně obnovit provoz nemocnic v Lounech a Rumburku. Máme plány s dopravou, ale také například z bezpečností, nebo školstvím. Co nás ale nejvíce tíží, je současné postavení kraje coby nejhoršího příjemce dotací ze všech krajů. Jsme jeden z nejhůře postižených regionů v rámci ekologie, průmyslu, zaměstnanosti a současné vedení kraje absolutně neumí čerpat dotace. To je zkrátka špatně. Proto máme i velmi dobrý tým z místní Univerzity, který by to měl změnit. Pak je tu také ekologie, zmírnění dopadů krize, která nastává, podpora podnikání, nebo i výstavba cyklostezek.
  • Vnímáte sucho a změnu klimatu jako významný problém současnosti, kterému by se měl kraj více věnovat? Pokud ano, jak? Nebo byste se radši soustředili na něco jiné?
  • Ano, především pro Ústecký kraj je to významný problém, protože značná část jeho území leží v tzv. stínové oblasti, kde je minimální počet srážek a tato oblast se rychle rozšiřuje. Zatímco dříve byly problémy na Lounsku, Žatecku, nebo Mostecku, dnes sucho postihuje i Litoměřicko nebo Lounsko, což jsou tradiční ovocnářské a zelinářské oblasti. Kraj tedy určitě bude v této souvislosti a v případě našeho zvolení, usilovat o maximální podporu zadržování vody v krajině, formou mokřad, zalesňování, rozvoje rybníkářství tak, aby v krajině zůstalo co největší množství vody a bylo i účelně využito. Je to nejen možnost pro rozvoj kraje v oblasti přírody, ale také v oblasti trhu práce.
  • Jak hodnotíte stav silnic, železnic a veřejné dopravy obecně? Které stavby a projekty považujete za prioritní?
  • Ústecký kraj má jednu výhodu, že v době komunismu z hlediska investic do dopravní sítě zde docházelo k velkým finančním dotacím. Nicméně i této síti pomalu končí životnost. Doprava jako taková je ostudná a přímo souvisí s vedením kraje. Nesmí se stát, jako tomu bylo například v roce 2018, že bude docházet k výpadkům spojů a lidé se nebudou moci dostat do práce nebo do školy. Vedení kraje samozřejmě házelo vinu na soukromé dopravce, jenže kdo objednával základní dopravní obslužnost a kdo připravoval smlouvy? Kraj. Z té krize z roku 2018 se sice částečně vedení kraje poučilo, nicméně dodnes je mnoho, co zlepšovat. Pokud jde o stavby, tak samozřejmě prioritní jsou obchvaty obcí a měst na důležitých tazích, Roudnice nad Labem, Louny, Bílina a podobně. Stejně tak chybí rychlé spojení se Šluknovským výběžkem. V železniční dopravě chceme zavést vlastní rychlá spojení - spěšné vlaky napříč regionem, neboť páteřní sít, kterou zadává Ministerstvo dopravy je nedostačující. A v neposlední řade je tu výstavba tzv. VRT čili Vysokorychlostní tratě do Německa, která se naše kraje bude velmi silně dotýkat a kdy budeme muset být silným prostředníkem mezi státem a obcemi, které nyní logicky výstavbu odmítají, protože jim to nic nepřinese a mají strach, že to bude pro ně jen zátěž z hlediska dopravy a ekologie.
  • Co je podle vás největší překážkou pro lepší fungování krajů? Jsou nějaké pravomoci, které dnes krajům a hejtmanům chybí?
  • Je to komunikace mezi kraji a státem, tedy vládou, která vychází z Poslanecké sněmovny. Stačí se podívat na kauzu pana Rafaje, kdy náš kraj, a tady je mu to třeba přičíst ke cti, vyzval vládu k odvolání tohoto vysokého státního úředníka, nyní se přidal i Liberecký kraj - a nic se neděje. To se netýká jen této věci, ale taky samozřejmě otázkou sociální politiky, sociálního bydlení. Z tohoto důvodu chceme také zavést alespoň v kraji tzv. a nyní hojně diskutovaný nepodmíněný příjem alespoň na několik měsíců. Pro nás to bude hlavně znamenat, že u nás zůstanou lidé, kteří dokončili školu a budou se snažit uplatnit na trhu práce zde a ne v Praze, protože dnes absolvent nemá nárok ani na podporu a logicky první, co udělá, že odejde do Prahy. Nebo  případně i z kraje pryč za lepšími možnostmi.