Kdo je podvodník?

Aneb lze v České republice ukrást stranu? Ano lze!

Vážení návštěvníci,

na této stránce bychom vás rádi seznámili s kauzou podvodného převzetí České strany národně sociální. A proč právě my? Je to jednoduché: jistě si vzpomenete, že v rámci kampaně do krajských zastupitelstev Ústeckého a Jihočeského kraje vyšel o nás nelichotivý článek jež inicioval právě Vladislav Svoboda, že údajně parazitujeme na "jeho" značce. Je pravdou, že se tedy pan Svoboda stal na nějaký čas, než to české soudy díky coronavirové krizi přelouskají a pochopí, předsedou České strany národně sociální podvodným způsobem. Až se tedy doberou české soudy spravedlnosti, pravda se ukáže v celé své nahotě. Ale tedy pro vás ostatní vše popořadě a popravdě chceme vysvětlit kdo je v tomto případě podvodník... Tak tedy:

Pan Vladislav Svoboda a někteří jeho další přátelé byli v roce 2012 vyloučení z České strany národně sociální pro neplacení členských příspěvků.

Protože se to panu Svobodovi a bývalému předsedovi Jaroslavu Rovnému nelíbilo, rozhodli se proto soudit a soudili se a vše prohráli. 

Kompletní historii lze nalézt zde:

https://www.csns.cz/files/art-files/94/csns-versus-rovny_rozsudek.pdf

https://www.csns.cz/files/art-files/94/csns-versus-rovny_rozsudek-2.pdf

https://csns.cz/files/art-files/94/csns-versus-rovny_rozsudek-3.pdf

https://csns.cz/files/art-files/94/csns-versus-rovny_rozsudek-4.pdf

Přesto dál strana žila svým politickým způsobem, odevzdávala řádně Výroční zprávu a fungovala podle stanov, přičemž nejdůležitější je pro nás zmínit tento článek Stanov:

článek 3.3. bod 3 - Předseda svolává Celostátní sjezd jednou za 2 roky nebo podle potřeby a je povinen ho svolat vždy, pokud o to požádají alespoň 3/5 členů ČSNS, a to do 40 dnů od podání jejich písemné žádosti.

Pak ale přišel PODVOD pana Svobody, který přišel na Ministerstvo vnitra a nechal zaregistrovat sebe jako statutárního zástupce zvoleného na sjezdu dne 15. června 2019, přičemž:

 - pozvánku samozřejmě tehdejší a právoplatný předseda ČSNS Dr. Ing. Michal Klusáček ani nepodepsal, ani nerozeslal.

 - na sjezd nebyl pozván ani jeden z členů ČSNS, kteří byli řádně registrováni a zaplatili příspěvky za rok 2018 a 2019.

 - několik člen zapsaných na Listině o Usnesení " podvodného" Celostátního sjezdu konaného dne 15. června 2019 prokazatelně v Praze na tomto sezení nebylo a ani být nemohlo.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se pan Vladislav Svoboda stal předsedou strany podvodným jednáním, avšak díky "coronavirové" krizi dochází k prodlužování soudního líčení, které má o této záležitosti rozhodnout. Vzhledem k tomu, že se pan Svoboda soustavně snaží různě poškozovat zájmy občanů ČR a to i v osobních jednání, důrazně před jednáním s takovouto osobou varujeme.

Team VIZENS