Program

Sem vložte podnadpis

V kraji je nejvyšší prioritou:


Program Vize národních socialistů pro volby do zastupitelstva kraj Jihočeský v roce 2020.
V kraji je pro nás nejvyšší prioritou:
Bytová politika a dostupné bydlení.
Výstavba bytů nekomerčními společnostmi. Budeme dotovat budování nájemného bydlení, které zůstane v majetku obcí.

Reforma učňovského školství. ¨
Podporujeme rakouský model středního školství. Konec plošné inkluzi. Návrat polytechnické výchovy a systému osnov do základních a středních škol. Výchova k vlastenectví.

Zřízení systému civilní obrany a krizové soběstačnosti kraje.
Vybudování skladů CO.


Zákaz odprodeje majoritního podílu letiště Planá u Č. Budějovic.
Projekt pronájmu letiště v rentabilním režimu. Zachování vlivu kraje nad činnostmi těžké letecké dopravy.(dopady hlučnosti atd.)
Podpora obnovy potravinové soběstačnosti. Podpora výstavby krytých farmářských tržnic malopěstitelů v každém městě. Program podpory produkce českých biopotravin, bio péče o půdu. Boj s hlodavci. Vzorem bio metod je nám zde stát Izrael.
Rozhodování stavebních úřadů nad developerskými projekty (které značně ovlivňují životní prostředí) je nutné podřídit přísné občanské kontrole.
Zřízení občanských komisí pro ochranu půdního fondu.

Proces Železnice ČR- vznik projektu ,,Více dopravců- jedna pokladna,,
Modernizace železnic i mimo koridoru Eurodopravy naší zemí.
Zachování sítě státních nemocnic. Rozvoj dostupnosti odborné zdr. Péče. Podpora výstavby fitnes zařízení v parcích měst a obcí
Podpora lidové kultury. Akce ,,sto vlajek,, České kultuře .

 


Podrobný program se připravuje, děkujeme za pochopení.