Proti úřadu

stránka věnovaná problematice fungování Úřadu pro dohled  nad hospodařením politických stran a politických hnutí - jeho organizaci, financování, přístupu k politickým stranám, zákonům atd.

Pan premiér nám odpověděl, avšak zamítavě. Bohužel...

Bohužel nám mezitím zaniklo jedno další politické hnutí díky Úřadu, který zmiňuje pan premiér a tak přidáváme i Usnesení onoho hnutí:

"Krajský sněm zdůvodňuje rozhodnutí: Hnutí Mladí pro Pardubický kraj musí být nuceně zrušeno, neboť se stalo jednou z mnoha obětí byrokratické mašinérie Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. I přes veškerou snahu a včasné konzultace a zasílání podkladů nad rámec zákona, jsme byli vystaveni pokutě za nezveřejnění zprávy o financování kampaně, kterou jsme zveřejnili v řádném termínu a odeslali Úřadu (pouze jsme na svůj web neumístili odkaz na web Úřadu). Zaráží nás s jakou nelogičností, neschopností racionálního uvažování, nelidskostí a arogancí Úřad jedná.

Pokuta udělená Úřadem je v naprostém nesouladu s rozhodnutím Nejvyššího správního osudu, který uvádí, že pokuta nesmí být likvidační. Pokuta ve výši 13.000,-Kč vysoce převyšuje i rezervy vzniklé předčasným vybráním členských příspěvků a je pro hnutí zcela likvidační. V kombinaci s nelogickým nařízením auditu minimálního zůstatku účtů nemá smysl dále pokračovat.Nejsme schopni vynaložit tak vysoké částky."


Jsme státotvorní!
Napsali jsme předsedovi vlády ČR ohledně prodloužení termínu k podání Výroční finanční zprávy za rok 2020 z důvodu omezení fungování společnosti díky COVIDu.


předseda vlády ČR

Ing. Andrej Babiš

nábřeží Edvarda Beneše 128/4,

Praha, 118 00

Věc: žádost o prodloužení lhůty k podání výroční finanční zprávy pro politické strany a politická hnutí dle zákona 424/1991 Sb. §19h, odst. (1) ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane premiére, a předsedo politické strany,

dovolte mi, abych Vás tímto požádal o prodloužení lhůty k podání výroční finanční zprávy pro politické strany a politická hnutí dle zákona 424/1991 Sb., §19h, odst. (1), který stanovuje termín 1. dubna o lhůtu jednoho měsíce, tedy do 1. května 2021.

Odůvodnění:

Z důvodu nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu a následných opatření, které mají dopad na celou společnost, dochází k útlumu veškerých aktivit a to jak ekonomických tak společenských. Takové utlumení má dopad nejen na ekonomické subjekty, ale také na ty, které zajišťují např. právní, poradenský nebo auditorský servis právnickým subjektům, mezi které se řadí i politické strany a politická hnutí. Zároveň je nutné konstatovat, že v rámci politického systému České republiky je registrováno cca. 250 politických stran a politických hnutí, přičemž jen nepatrná část z nich má placený stranický aparát, je financována ze státního rozpočtu, nebo je zajištěna tak, že si může dovolit chod ekonomiky a administrativy zajistit i v těchto těžkých časech.

Má žádost vychází i z tiskové zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí z loňského roku ( přesněji 17. 4. 2020 ), kdy tento Úřad konstatuje, že k datu 1. 4 .2020 nepředložilo výroční finanční zprávu, nebo předložilo neúplnou - celkem 103 politických stran a politických hnutí z celkového počtu 241. To je přes 42% všech a toto číslo považuji za velmi nešťastné. Pravděpodobně mohlo být nižší v okamžiku, kdy by i loni nedošlo k nastartování oné zrádné nemoci, se kterou se potýkáme do dnešních dní.

Svou žádost podpořím ještě jedním argumentem: mnoho politických subjektů se bude zcela jistě příští rok účastnit komunálních voleb. Jsou mezi nimi nejrůznější sdružení nezávislých kandidátů, hasičů a těch, kteří politiku nedělají z důvodu ekonomických. Nebo z důvodu působení v rámci celostátní politiky, nýbrž z důvodu zachování funkčnosti jednotlivých malých obcí, které mnohdy již tak stojí na pokraji zániku. Pokud takovým lidem budeme sypat sůl do jejich občanských aktivit, které provádí na úkor volného času a v zájmu společnosti, pokud je budeme týrat prostřednictvím Úřadu pro dohled nad hospodařením politických strana politických hnutí, který si vybíjí jen vztek pro svou neschopnost na malých politických stranách, pak bude muset o to více státní správa zasahovat tam, kde prostě nebude vůli komunální volby vůbec pořádat.

Ano, je mnoho politických stran a hnutí. To ale patří k českému národu a snaha měnit takové věci silou, povede jen k vnitřní neochotě podílet se na správě věcí veřejných. Sám jste předsedou strany, kterou jste na začátku bohatě sponzoroval. Jiné strany a hnutí neměly takové štěstí. Přesto vytváří podhoubí, které je v rámci společenských aktivit nepostradatelné, protože z každé malé strany může být jednou velká stabilní strana a naopak.

Dovolte mi proto pane premiére, a kolego předsedo, abych Vás tímto požádal o odsouhlasení navrženého Usnesení vlády České republiky, kdy Vláda ČR prodlouží v souladu s nouzovým zákonem termín pro odevzdání výroční finanční zprávy o jeden měsíc tedy k datu 1. května 2021, neboť toto mám za odůvodněné. Je jen škoda, že s podobnou iniciativou není schopen přijít Úřad shora uvedený, který nás stojí tolik finančních prostředků.

S pozdravem a poděkováním

Bc. Jan Vondrouš

předseda VIZE - národní socialisté

Máte zkušenosti s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí? Váš názor a zkušenost nás zajímá!

Nebojte se proto nám prosím napsat prostřednictvím tohoto formuláře. V rámci studia politologie nás zajímá jakákoliv informace o činnosti Úřadu, který dle našeho názoru nefunguje zrovna tak, jak by měl. I to se ale dá změnit. nebo můžete své zkušenosti pod formulářem prostřednictvím dotazníku jen rychle vyplnit a to anonymně. Děkujeme!

ANONYMNÍ DOTAZNÍK MIMOPARLAMENTNÍCH STRAN


Dostali jsme pokutu!
Vážení návštěvníci našich webových stránek,

protože naše snaha o transparentní politiku nám velí sdělovat veškeré informace, rozhodli jsme se, že v rámci těchto stránek budeme prezentovat společenskou situaci v rámci novely zákona o sdružování v politických stranách a novelizacemi zákonů o jednotlivých volbách a to v souvislosti se vznikem tzv. Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnem 1. 1. 2017.

Příběh se tedy počíná tím, že jsme dostali pokutu. Ano, shora uvedený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad)  nám udělil pokutu za nesdělení transparentního účtu ke dni podání kandidátních listin tj. k 28. 7. 2020 a to ve výši 10.000,-Kč.

Uvážíme-li, že datum vzniku politické strany VIZE - národní socialisté je ke dni 22. 7. 2020, přičemž datum vzniku strany ještě neznamená zápis statutárních zástupců (další zpoždění) a víkend připadající na 24. a 25. 7. pak na založení účtu nám zbývají "pouhé" tři dny! Jenže pak samozřejmě přišly další kamínky úrazu, jako např. že banka má na zajištění transparentnosti účtu 10 dní, Ministerstvo vnitra má na vydání tzv. Potvrzení o statutárních zástupcích politických stran a politických hnutí 15 dnů. Pokud sečteme pouze tyto dvě veličiny, tak 25 dní prostě do oněch tří nenacpeme ... Transparentní účet a sdělení o jeho zřízení jsme tak učinili v co nejkratším možném termínu, nikoliv z hlediska naší organizační činnosti, ale z hlediska organizačních procesů orgánů státní správy a bankovních institucí.

                               Aktualizace ke dni 15.3.2021:

Pokuta byla zrušena. Úřad "zázračně" vyhověl našemu odporu a uvedený příkaz zrušil.
Vyjádřené předsedy strany k dané situaci:
"Já myslím, že naše argumenty v podání byly naprosto pádné a celá záležitost z iniciativy Úřadu byla nesmyslná. Chtít po straně, která vznikne měsíc před volbami, aby měla ve stejný datum transparentní účet je holý nesmysl. Ze strany Úřadu tak šlo pouze o snahu o další zářez na pažbě v likvidaci malých stran." sděluje Bc. Jan Vondrouš

A důvod vyhovění žádosti?
"Tam šlo o to, že námi byl podán návrh jako svědky v rámci řízení vyslechnout například lidi z Ministerstva vnitra - úseku sdružování, kde dochází k registraci politických stran a politických hnutí nebo manažery z České spořitelny, kde docházelo k nastavení transparentních účtů. Toho se evidentně slavný Úřad zalekl, neboť nemohl odpor smést jen tak ze stolu a před veřejností ze sebe nechtěl asi udělat ještě větší ... Než už dnes díky vlastním mediálním přestřelkám ten Úřad je" - dovysvětluje předseda strany.