Proti úřadu

stránka věnovaná problematice fungování Úřadu pro dohled  nad hospodařením politických stran a politických hnutí - jeho organizaci, financování, přístupu k politickým stranám, zákonům atd.

Dostali jsme pokutu!
Vážení návštěvníci našich webových stránek,

protože naše snaha o transparentní politiku nám velí sdělovat veškeré informace, rozhodli jsme se, že v rámci těchto stránek budeme prezentovat společenskou situaci v rámci novely zákona o sdružování v politických stranách a novelizacemi zákonů o jednotlivých volbách a to v souvislosti se vznikem tzv. Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnem 1. 1. 2017.

Příběh se tedy počíná tím, že jsme dostali pokutu. Ano, shora uvedený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad)  nám udělil pokutu za nesdělení transparentního účtu ke dni podání kandidátních listin tj. k 28. 7. 2020 a to ve výši 10.000,-Kč.

Uvážíme-li, že datum vzniku politické strany VIZE - národní socialisté je ke dni 22. 7. 2020, přičemž datum vzniku strany ještě neznamená zápis statutárních zástupců (další zpoždění) a víkend připadající na 24. a 25. 7. pak na založení účtu nám zbývá "pouhé" tři dny! Jenže pak samozřejmě přišly další kamínky úrazu, jako např. že banka má na zajištění transparentnosti účtu 10 dní, Ministerstvo vnitra má na vydání tzv. Potvrzení o statutárních zástupcích politických stran a politických hnutí 15 dnů. Pokud sečteme pouze tyto dvě veličiny, tak 25 dní prostě do oněch tří nenacpeme ... Transparentní účet a sdělení o jeho zřízení jsme tak učinili v co nejkratším možném termínu, nikoliv z hlediska naší organizační činnosti, ale z hlediska organizačních procesů orgánů státní správy a bankovních institucí.