Tiskové zprávy

Jednotlivé tiskové zprávy pro rok 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dnes 31.3.2021 vyšlo v médiích několik zpráv o nutnosti přeregistrování politického hnutí PŘÍSAHA pana Roberta Šlachty. Dle jeho vyjádření to bylo způsobeno dřívější registrací hnutí se stejným jménem, jež učinili lidé z politické strany VIZE - národní socialisté.

Vedení politické strany VIZE - národní socialisté se pozastavuje v první řadě nad tím, že o této záležitosti informují média až dnes tj. 31. 3. 2021 přičemž tisková zpráva o těchto našich krocích vyšla již 13. 3. 2021 a byla dána na vědomí médiím prostřednictvím České tiskové kanceláře ve stejný den. Jsme rádi, že přestože jsme se snažili danou situaci otevřít sami již téměř před 14 dny a média na to nereagovala, byla tato záležitost otevřena prostřednictvím aktivit pana Roberta Šlachty dnešního dne.

Robert Šlachta se pozastavuje nad tím, že jsme zaregistrovali politické hnutí před podáním jeho návrhu a že jsme mu tím sebrali jeho značku. Pravdou je, že jsme podali návrh na registraci politického hnutí Přísaha, tak jak jsme informovali již 13. 3. 2020. Nicméně je rozdíl mezi samotným návrhem, který může podat každý - a řádnou registrací, ke které v případě pana Šlachty mohlo dojít bez sebevětších problémů, kdyby dodržoval zákon o volbách do Poslanecké sněmovny.

Návrh z naší strany byl podán z důvodu zjištění skutečného stavu situace kolem aktivit pana Šlachty, neboť evidentně od 27. ledna 2021 se veřejně přihlásil k úmyslu kandidovat do Poslanecké sněmovny, ale nebyl registrován ani jako politické hnutí, ani jako politická strana či tzv. třetí registrovaná osoba a přesto vede politickou kampaň prostřednictvím venkovní reklamy i prostřednictvím sociálních sítí, bez kontroly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a v hrubém rozporu se zákonem o volbách do Poslanecké sněmovny.

Volební zákon říká jasně, že na volby do Poslanecké sněmovny mohou strany utratit v kampani maximální výši 90 milionů korun (dále jen Zákon o volbách do Parlamentu č. 247/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 16c bod (2) - výdaje na volební kampaň). Dále je kandidující strana, politické hnutí, koalice nebo tzv. třetí strana, která se hodlá zúčastnit volební kampaně, povinna přihlásit se u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zároveň je nutností vést transparentní účetnictví, včetně transparentního účtu a sdělení o dárcích ve formě jméno - příjmení - datum narození nebo IČ a výši daru. Ani jednu z těchto podmínek na rozdíl od jiných politických stran a hnutí Robert Šlachta nesplnil, přestože prokazatelně věděl že kandidovat bude, čímž daný zákon obešel.

Pan Robert Šlachta deklaruje své hnutí na základě cti, morálky, čestnosti a poctivosti, což je naprosto správné. Přesto první věc, kterou on a jeho kolegové udělali, je porušení volebních pravidel a Zákona o politických stranách a politických hnutích č. 242/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o volbách do Parlamentu ČR 247/1995 Sb. jak již bylo zmíněno. Politická strana VIZE - národní socialisté je toho názoru, že dochází nejen k porušení zákona, ale i k porušení morálních principů. Nejde na jedné straně mluvit o poctivosti a na druhé se hned na poprvé dopustit přečinu zákonné i morální povahy.

Naším cílem nebylo si přisvojit jakoukoliv politickou značku včetně Přísahy o kterou usiluje pan Robert Šlachta. To lze v první řadě dokázat tím, že máme svou vlastní, tedy VIZE - národní socialisté. Dále tím, že jsme o celé situaci informovali tímto provokativním způsobem, aby naše volání o nezákonném jednání nezapadlo v korupčním prostředí a mělo politický dosah včetně dosahu na veřejnost, který poslouží k transparentnosti pana Šlachty. Šlo nám tedy hlavně o prostý fakt, že je rozdíl mezi tím, co kdo říká a tím, co dělá.

Vzhledem k tomu, že se nám povedlo upozornit na naše obavy z protizákonného jednání a naše úsilí tedy mělo mediální dosah i zájem veřejnosti, rozhodli jsme se celou záležitost postoupit příslušnému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí k dalšímu projednání.

Výbor VIZE - národní socialisté

TISKOVÁ ZPRÁVA z 4. 2. 2021

Spolupráce s aktivitami kolem poslance Volného pro nás není možná!

V průběhu posledních dní se v médiích rozšířila informace o iniciativě pana poslance Volného, jehož snahou je dát dohromady všechny "vlastenecké" a "pro-národní" hnutí s cílem kandidovat společně v rámci jednoho uskupení ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na podzim tohoto roku. Vzhledem k tomu, že pan poslanec jmenoval v rámci své tiskové konference několikrát i národní socialisty, cítíme potřebu se k dané věci vyjádřit. K této výzvě se my politická strana VIZE - národní socialisté rozhodně nepřipojíme. A níže uvádíme důvody, které nás k tomu vedou:

  • způsoby jednání a chování samotného poslance, který vědomě ohrožuje druhé osoby v rámci proti coronavirových opatření jsou pro nás neakceptovatelné a těžce za hranou. Byť sami nesouhlasíme s restrikcemi, které jsou pouze likvidační pro ekonomiku, neznamená to, že budeme veřejně ohrožovat lidi, kteří s našimi názory nesouhlasí např. v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Nevíme, zda se jedná ze strany pana poslance o čistý nerozum, nebo jen o snahu se zviditelnit, každopádně tyto kroky VELICE ODSUZUJEME.
  • vzhledem k tomu, že má celou tuto záležitost zaštitovat Česká Suverenita paní exposlankyně Volfové, tedy strana, za níž kandidoval odsouzený MUD. David Rath, je pro nás naprosto nepřijatelným faktem. David Rath byl usvědčený několika soudy jako korupčník a politická strana, která se nestydí takového člověka kandidovat nemá pro nás ani nejmenší potenciál pro spolupráci.
  • Způsob mediální prezentace v rámci posledních voleb do Evropského parlamentu (opět s mediálním představením MUDr. Davida Ratha) nás pouze přesvědčují, že se nejedná o národní uskupení, ale nacionalistické, vyvolávající strach a nenávist, která je spojená s korupcí v podobě osob, jež je představují.
  • Cíl uskupení Volný blok - Česká suverenita, chápeme jako záležitost jedněch voleb. Nejedná se tedy o dlouhodobou politickou práci na tvorbě programu, budování strany, ale snaze vycítit příležitost a v podstatě parazitovat na volbách jako takových s cílem pravděpodobně dosáhnout na odměnu za hlasy při překročení 1,5 %. Takovou politiku ale odmítáme.

Politická strana VIZE - národní socialisté bude pravděpodobně kandidovat jako samostatné uskupení s cílem maximálního rozšíření povědomí o této straně vzhledem k blížícím se komunálním volbám v roce 2022.

S pozdravem

VIZE - národní socialisté

Bc. Jan Vondrouš, předseda strany

Kontakt:

sekretariat@vizens.cz, vondrous.j@centrum.cz

tel.: +420 607897410Tisková zpráva z 25. 10. 2020


PETICE za obnovení provozuschopnosti tratě Děčín - Odřichov u Duchova potřebuje stejný počet podpisů, jako voličů do krajského zastupitestva

V rámci volební kampaně nám přišel dotaz od zástupců dokumentu Záhada lokálek, jak se díváme na obnovení provozu na železniční trati Děčín - Oldřichov u Duchova a zda bychom jejich projekt nechtěli podpořit. V rámci našeho programu, ve kterém je i tato trať zahrnuta, jsme řekli jednoznačné: ANO! Jsme pro obnovení provozu na této trati.

V rámci projektu Záhada lokálek je možné onu trať podpořit i peticí, která nabádá Správu železnic ke konání. "Nicméně vzhledem k tomu, že se Správa železnic může soustavně vymlouvat, že přeci koná nějakou činnost, vyřezává náletové stromy a podobně, ale přitom dlouhodobě zabraňuje provozu, což je v přímém rozporu s tím, co je jejich hlavní zákonnou činností, jsme se rozhodli vytvořit vlastní petici, která by byla směřována k Poslanecké sněmovně," zdůrazňuje Bc. Jan Vondrouš a lídr kandidátky VIZE - národní socialisté.

"Co je pro nás tím hlavním motivem, je skutečnost, že pro překročení hranice pro vstup do krajského zastupitelstva potřebujeme cca. 10.000 hlasů. Pro to, aby Poslanecká sněmovna vyslyšela nějakou petici a zabývala se jí, je třeba stejný počet podpisů. Protože spousta politiků předvolbami jen slibuje, a my nemáme finanční prostředky na to, abychom postavili nemocnici v Lounech, tak chceme alespoň tímto gestem ukázat, že nám jde více o věc, aby se záležitosti hýbaly směrem dopředu, a ne jen o to sedět v nějakém zastupitelstvu," vysvětluje trojka kandidátky Mgr. Petr Leník.

Na našich webových stránkách www.vizens.cz/kozidraha je tedy možné najít petici a postupně budeme přidávat i aktuality z hlediska dění kolem této trati. Je totiž zarážející, že existuje objednatel provozu, ale vlaky na trať pustit nemůže, protože mu to Správa železnic nedovolí z důvodu nesjízdnosti trati.

Naším cílem je tedy do konání krajských voleb nemotivovat voliče, ale i ostatní politické strany, které v programu stojí za obnovením provozu, aby se pod tuto petici podepsalo alespoň 10.000 lidí. "Tím by došlo k tomu, že by se jí skutečně Poslanecká sněmovna musela zabývat a správa železnic by přes ministra dopravy musela zdůvodnit, proč je neschopná udržovat železniční tratě v provozuschopné stavu" dodává Bc. Jan Vondrouš.

Držme proto trati palce!

S pozdravem

VIZE - národní socialisté / volební číslo 23

Kontakt:

sekretariat@vizens.cz, vondrous.j@centrum.cz

tel.: +420 607897410


TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 9.9.2020

Dne 7.9.2020 proběhlo první stání soudního přelíčení o "ukradenou stranu" - VIZE byla u toho!

Dne 7. září 2020 ve 13:00 začal projednávat Městský soud v Praze problematiku "ukradené" České strany národně sociální. Připomeňme jen, že do 15. června 2019 byl předsedou této kdysi slavné strany Dr. Ing. Michal Klusáček. Poté se však povedlo Vladislavu Svobodovi podvodně na Ministerstvu vnitra zaregistrovat sebe, jako statutárního zástupce, když zfalšoval zasedání sjezdu, který statutárního zástupce volí, aniž by na takové jednání pozval jakéhokoliv řádně evidovaného člena ČSNS.

"Z hlediska politologie je to velmi zajímavý úkaz, jak se dá v podstatě velmi jednoduše ukrást politická strana," vysvětluje politolog Bc. Jan Vondrou a dodává: "proto jsem se také šel podívat, jak tuto kauzu soud bude řešit."

Hned v úvodu soudkyně vysvětlila žalobci, tedy Dr. Ing. Michalu Klusáčkovi, že žaloba se bude muset změnit, protože není zcela jasné, čeho se vlastně žalobce domáhá. Zároveň ale sdělila, že chápe, že toto nemohl žalobce učinit, protože vlastně ani neměl od žalované, tedy od Vladislava Svobody, řádné podklady co od té doby pod jeho vedením strana učinila a co všechno je nutné soudně zrušit.

"Sám za sebe a za politickou stranu VIZE národní socialisté mohu konstatovat, že nás podvodné jednání pana Vladislava Svobody soustavně poškozuje, obzvlášť pokud používá naprosto neoprávněně značku - předseda ČSNS, jímž není a věřím, že soud ho tohoto označení velmi brzy změní. To že následně půjde další série žalob pro nejrůznější škody, včetně možnosti aktivně využívat svých volebních práv je evidentní," vysvětluje Bc. Jan Vondrouš. "Stačí si jen připomenout poslední mediální výstup pana Svobody, kdy napsal do Deníků Bohemia, konkrétně Ústeckého deníku, že poškozujeme značku ČSNS. To je do nebe volající."

Soud se poté dotázal žalované (pan Svoboda), zda Vladislav Svoboda má řádnou pozvánku na onen údajný sjezd, který předložil Ministerstvu vnitra k registraci změny statutárních zástupců, a zda ji může předložit. S tím, že sama soudkyně podotkla, že si vyžádala Stanovy od Ministerstva vnitra, které byly platné před 15.6.2019 a v případě, že na pozvánce nebude uveden Dr. Michal Klusáček, tak je spor v podstatě jasný. Tím v podstatě chtěla naznačit žalované straně, že podvodné způsoby se v rámci politických stran zkrátka dít nebudou.

"Snad pro vysvětlení nezúčastněným doplním, že jediný, kdo mohl svolat sjezd podle platných stanov, byl Ing. Michal Klusáček v té době, čili pan Svoboda, nemohl svolat žádné osazenstvo do žádné hospody a prohlásit se za sjezd. To by potom mohl udělat prakticky kdokoliv a byl by to nebezpečný precedens, který by neměl obdoby" dodává Bc. Jan Vondrouš

Následně soud tedy vyzval Vladislava Svobodu, aby do 14 dnů předložil veškerá usnesení, která strana pod jeho vedením učinila včetně předložení oné pozvánky na onen údajný sjezd. Další jednání bylo stanoveno na říjen 2020 po krajských volbách.

V Bohušovicích nad Ohří dne 9.9.2020

Kontakt:

sekretariát@vizens.cz, vondrous.j@centrum.cz

tel.: +420 607897410