Ústecký kraj

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Kandidovat do Poslanecké sněmovny? Co znamená? Mít dobrý program!

Proč je zapotřebí politický program

Žádná politická strana se nikdy neobešla bez toho nejdůležitějšího, co definuje jí i její kandidáty, tj. politického programu. Politický program je souborem cílů, které si daná politická strana předsevzala a zavázala se k jejich prosazování. Tento dokument pak slouží každému člověku jako manuál, který ukazuje společné ideály a cíle. Podle něj lze definovat nejen to, kam politická strana či hnutí patří (z hlediska ideového spektra), ale stejně tak i to, zdali se jedná o stranu silnou, či slabou.

V dnešní době se mnohé politické strany a hnutí, schovávají za líbivá (avšak z hlediska idejí či programu), nic neříkající jména, jako jsou Přísaha, Trikolóra, ANO, nebo Piráti. Tím jsme svědky úpadku politického programu, ale i původního smyslu politických stran. Každá strana či hnutí, měla totiž odrážet určitý "světonázor", tedy pohled na svět a společnost. Kladly si za cíl představit způsob, jakým se mají uspořádat věci veřejného zájmu a kam se má dovést národní i státní úsilí. Namísto toho, se ale z programu stalo něco, co není důležité, to, co se jako první po volbách zahodí, protože jde jen o to vyhrát volby. O oné výhře ale rozhoduje marketing, to znamená, že nejdůležitější je popularizační kampaň, přitažlivý název a sympatičtí kandidáti. Zde si je ale nutné uvědomit, že právě takovéto strany jsou minimálně populistické. Ukazují totiž v první řadě to, že jim jde o výhru a ne o obsah (tj. program) a navíc v sobě obnášejí riziko, protože své názory, postoje, hodnoty či cíle, mohou měnit velice pružně, či je vůbec neodhalit a skrýt tak před světem svůj skutečný smysl.

Národní socialisté byli vždy hnutím, které se soustředilo na prosazování odpovědné cesty, vedoucí k prosperitě státu i národa. Jejich cílem byl vždy sebevědomý a hrdý národ, protože pouze takový národ, může utvářet silný stát, který se stane na mezinárodní politické scéně silným aktérem. Na rozdíl od dnešních stran, které jsme si výše zmiňovali, musí být naše národně sociální hnutí politickou stranou, která se bude vyznačovat silným a důkladně promyšleným programem, který nebude sestaven pouze na snaze zaujmout, ale na snaze udělat to, co je nejlepší. Program Politické strany Vize - národní socialisté musí být programem, který bude řešit komplexně veškeré aspekty, ať už státní, či mezinárodní politiky. Náš ideový proud může, na rozdíl od jiných, poskytnout lidem to, co jim nikdo jiný na současné politické scéně nenabízí, a tím je směr, kam se vydat dál.

Mgr.Petr LeníkStránky  v současné době intenzivně připravujeme. Děkujeme

DOTAZNÍK

Spolupracovali jste s námi v rámci kampaně do Ústeckého kraje v roce 2020 ve volebních komisích? Protože se blíží volby do Poslanecké sněmovny, máme pro vás krátký dotazník.


Čeká nás opravdu taková budoucnost?